Gospodarka
BNS

Rząd pożyczy Sodrze 715 mln litów

Rząd udzieli funduszowi ubezpieczeń społecznych Sodra kredytu w wysokości 715,4 mln litów na sfinansowanie kredytów zaciągniętych w Ministerstwie Finansów.

Takie rozwiązanie jest przewidziane w projekcie rozporządzenia rządu, przygotowanym przez Ministerstwo Finansów.

Dokument przewiduje, że kredyt z zerowymi odsetkami zostanie udzielony na okres do 20 grudnia 2023 roku. Kredyt dla Sodry zostałby sfinansowany ze środków pożyczonych w imieniu państwa.

Sodra rozpocznie zwracanie kredytu 20 stycznia 2022 roku.

W grudniu ubiegłego roku rząd udzielił Sodrze kredytu w wysokości 1,298 mld litów na finansowanie deficytu budżetowego. Na początku sierpnia Sodra ogłosiła dwa przetargi na kredyty w wysokości do 400 mln litów, na zrefinansowanie już zaciągniętych kredytów. W czerwcu tego roku Sodra zaciągnęła pożyczki w bankach Swedbank i SEB na sumę 500 mln litów.

Ze wstępnych danych pochodzących ze stycznia-czerwca bieżącego roku wynika, że decifyt Sodry wynosił 738,5 mln litów, czyli o 372,8 mln litów mniej niż w tym samym okresie przed rokiem i o 142,4 mln litów mniej niż planowano.

Zapotrzebowanie na kredyt funduszu ubezpieczeń społecznych w tym roku wyniesie około 2,6 mld litów – suma ta zostanie sfinansowana dzięki pożyczkom rządowym i bankowym.


Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!