Rząd chce zmienić granice okręgów, by nie stracić pieniędzy

W obawie przed utratą 2 miliardów 700 milionów euro unijnej pomocy w perspektywie finansowej 2021 - 2028, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych proponuje zmianę granic okręgów wileńskiego, uciańskiego i olickiego. Zgodnie z projektem rejony święciański, szyrwincki i wiłkomierski miałyby należeć do okręgu uciańskiego, zaś rejon solecznicki do okręgu olickiego. Rząd pochyli się nad projektem w poniedziałek.

zw.lt
Rząd chce zmienić granice okręgów, by nie stracić pieniędzy

Fot. BFL/Andrius Ufartas

MSW uzasadnia propozycję tym, że w 2017 roku PKB Litwy na jednego mieszkańca przekroczy 75 procent średniej unijnej, dlatego w kolejnej perspektywie finansowej Litwa zostanie zaliczona do regionów przejściowych, gdzie PKB na mieszkańca jest na poziomie między 75 proc. a 90 proc. W związku z tym pomoc unijna zmniejszy się o 60 proc. w porównaniu do obecnego poziomu.

Nową kategorię regionów przejściowych wprowadzono w celu bardziej sprawiedliwego systemu podziału środków dla regionów o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego, oraz umożliwienie płynnego przejścia regionu z kategorii słabiej rozwiniętego do lepiej rozwiniętego.

Autorzy projektu odnotowują, że zmiany w granicach regionów nie wpłyną na wybory, na pracę samorządów lokalnych, czy instytucji państwowych.
W okresie finansowym 2014 – 2020 Litwie przyznano prawie 8,5 miliarda euro wsparcia unijnego, w tym 4,6 miliarda ma być przyznanych na dofinansowanie słabiej rozwiniętych regionów.

PODCASTY I GALERIE