Ruszyło forum BaltFish

Dzisiaj w Wilnie będzie obradowało regionalne forum BaltFish, skupiające osiem krajów członkowskich Unii Europejskiej położonych wokół Morza Bałtyckiego.

zw.lt
Ruszyło forum BaltFish

Fot. BFL

W trakcie dwudniowych obrad najwięcej uwagi uczestnicy forum poświęcą kwotom rybołówstwa w akwenie Bałtyku w 2015 roku. Przedmiotem dyskusji będą także zasoby morza oraz specyfika połowów.

Litwa po raz pierwszy przewodniczy obradom BaltFish.

PODCASTY I GALERIE