Rozważane wypłacenie kompensacji spadkobiercom zmarłych emerytów

Komitet Sejmowy rozważy możliwość wypłacenia kompensacji pieniężnych dla spadkobierców zmarłych emerytów.

BNS

Projekt dotyczy emerytów, którzy odeszli przed 2014 rokiem. Wypłacane byłyby kompensacje za zmniejszenie emerytury z powodu kryzysu ekonomicznego.

Sejm ubiegłej kadencji pracował nad dwoma projektami, które umożliwiłyby tego typu kompensację.

Poprawki do projektu we wtorek rozpatrzy Sejmowy Komitet Budżetu i Finansów. Członek Komitetu liberał Kęstutis Glaveckas przypomina, że na realizację projektu będzie potrzebne 30 mln euro.

„Te fundusze, jeżeli są przewidziane, nie zrujnują finansów państwa” – dla dziennikarzy powiedział kandydat na ministra finansów Stasys Jakeliūnas.

Poprzednio Rząd nie zgodził się na wypłacenie kompensacji z powodu braku odpowiednich funduszy.

„Sodra” informuje, że kompensacji nie doczekało się 167 tys. emerytów, którzy zmarli przed 22 maja 2014 roku, kiedy w życie weszła ustawa o kompensacji.

PODCASTY I GALERIE