Rozkwit przedsiębiorczości na Litwie

Na Litwie rośnie liczba działających spółek. W ciągu roku ich liczba zwiększyła się o 10,3 proc., natomiast uwzględniając osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – o 16 proc.

zw.lt
Rozkwit przedsiębiorczości na Litwie

Fot. BFL/Butautas Barauskas

Według danych Departamentu Statystyki z 1 lipca br., na Litwie było 219,5 tys. prowadzących działalność spółek oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, czyli 75 na 10 tys. mieszkańców. Jest to najlepszy wskaźnik od 2012 r.

Jednak odwrotne tendencje wskazują dane Centrum Rejestrów – nowych spółek rejestruje się coraz mniej. W I półroczu br. zarejestrowano 5 204 nowe podmioty, czyli o 25,6 proc. mniej niż w I półroczu 2014 r. Jednocześnie w omawianym okresie wyrejestrowano o 22,9 proc. więcej podmiotów niż przed rokiem. Także dalej zwiększa się zróżnicowanie między regionami.

Najwięcej nowych podmiotów zarejestrowano w okręgu wileńskim, a najmniej – w tauroskim. Szczególnie wyraźnie różnice między regionami są widoczne analizując liczbę podmiotów gospodarczych, przypadającą na 10 tys. mieszkańców. Średni wskaźnik dla całego kraju wynosi 26 spółek. Mniej więcej taki sam wskaźnik jest w regionach kowieńskim i kłajpedzkim, a najwięcej tradycyjnie jest w okręgu wileńskim – 39 spółek. Trzykrotnie niższy wskaźnik jest w okręgach mariampolskim oraz uciańskim – 13 spółek.

PODCASTY I GALERIE