Dopłaty do prądu dla przedsiębiorców?

Dzisiaj rząd zamierza zatwierdzić procedurę wypłacania przedsiębiorstwom dopłat za prąd, zgodnie z którą połowa ceny prądu przekraczająca 24 centy za kilowatogodzinę w IV kwartale tego roku, a 28 centów w I kwartale przyszłego roku, zostanie zrekompensowana z budżetu państwa.

BNS
Dopłaty do prądu dla przedsiębiorców?

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

Rekompensata byłaby wypłacana bezpośrednio dostawcom energii elektrycznej.

Jeśli jednak cena energii elektrycznej na rynku pozostanie taka, jak obecnie, lub spadnie, rekompensaty mogą w ogóle nie być potrzebne.

PODCASTY I GALERIE