Rejon wileński: rekompensata wzrostu cen na ogrzewanie

„Ceny na energię i ogrzewanie dalej rosną, dlatego Samorząd Rejonu Wileńskiego ciągle szuka sposobów i dokłada wszelkich starań, by zmniejszyć dla mieszkańców rosnące wydatki na ogrzewanie. Wzorem roku ubiegłego w tym roku Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego również pochyli się nad tym, jak pomóc mieszkańcom zmniejszyć wydatki na ogrzewanie” – zamiar rozpatrywania na posiedzeniu Rady pakietu pomocowego dla mieszkańców komentuje mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

vrsa.lt
Rejon wileński: rekompensata wzrostu cen na ogrzewanie

Fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Obecnie w Samorządzie Rejonu Wileńskiego prowadzone są prace nad projektem uchwały Rady, na mocy którego władze rejonu wileńskiego zamierzają subsydiować znaczną część ceny na ogrzewanie scentralizowane.

Mieszkańcy coraz częściej pytają o to, jaki będzie bieżący sezon grzewczy. Samorząd zwraca w tym kontekście uwagę, że ogrzewanie na Litwie drożeje z powodu rosnących na rynku cen na gaz i biopaliwa.

Ceny bazowe ogrzewania ustala dla przedsiębiorstw dostarczających energię VERT (Państwowa Rada Regulacji Energetyki). Na cenę ogrzewania składają się:

– część stała
– część zmienna oraz
– VAT.

Stała część ceny zależy od wydatków na personel, zużycie infrastruktury, jej remontu, kosztów administracyjnych i innych niezbędnych wydatków.

Na zmienną część ceny składają się koszty gazu, biopaliw, węgla i energii elektrycznej. Ceny paliw ulegają wahaniom, dlatego zmienna część ceny ciepła jest przeliczana co miesiąc. Ta część stanowi największą część ceny ogrzewania i ma największy wpływ na rachunki.

W odpowiedzi na gigantyczną inflację radni rejonu wileńskiego podczas wrześniowego posiedzenia zatwierdzili nowe, wyższe średnie ceny paliw, na podstawie których będą naliczane rekompensaty wydatków na ogrzewanie dla mieszkańców o niskich dochodach. Decyzja radnych podwileńskich pozwoli zapewnić, by mieszkańcy rejonu wileńskiego o niskich dochodach otrzymali większą rekompensatę wydatków na ogrzewanie. Szczegóły są dostępne tutaj. 

Przypominamy, że w styczniu-marcu 2022 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego wyciągnął pomocną dłoń do mieszkańców korzystających z ogrzewania centralnego. W minionym sezonie grzewczym Samorząd pokrył aż do 53 proc. kosztów ogrzewania, co oznacza, że mieszkańcy otrzymywali rachunki za ogrzewanie niższe o ponad połowę.

Dodatkowo, w reakcji na gwałtowny wzrost cen, 18 lutego br. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła udzielić wsparcia finansowego również dla mieszkańców domów indywidualnych. Jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 100 euro była przyznawana mieszkańcom, których dochód nie przekraczał 387 euro miesięcznie na członka rodziny. Wsparcie w wysokości 50 euro było przyznawane mieszkańcom lub rodzinom, których dochód na członka rodziny przekraczał 387 euro miesięcznie. Pomoc finansową Samorząd pokrył z własnego budżetu.

„Wszyscy mieszkańcy, którzy obserwują i ciekawią się obecnymi realiami, wiedzą, że w tym sezonie grzewczym za ogrzewanie może przyjść zapłacić więcej niż w minionym, ale Samorząd Rejonu Wileńskiego i dalej będzie dokładał wszelkich starań, by w sposób odczuwalny wspomóc swoich mieszkańców, by wzrost cen odczuli oni jak najmniej” – o planowanym wsparciu mówi mer M. Rekść.

„Jesteśmy świadomi, że rachunki za ogrzewanie napawają strachem, dlatego ważne jest, by mieszkańcy aktywnie śledzili informacje i korzystali z oferowanego wsparcia. Rekompensaty może otrzymać w tym roku więcej osób, dodatkowo łatwiejszy stał się sam tryb ubiegania się o nie, kiedy na cały sezon grzewczy wystarczy jeden wniosek o przyznanie rekompensaty. Pracownicy samorządu i gmin są gotowi udzielić wszelkich niezbędnych informacji w sprawie przyznawania rekompensat. Nawołuję więc, byśmy tymi informacjami dzielili się z członkami swoich rodzin, sąsiadami i wszystkimi, dla których wiedza o wsparciu jest jak najbardziej aktualna” – nawołuje mer M. Rekść.

PODCASTY I GALERIE