Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2021. Stan gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu pandemii

Eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprezentują dzisiaj (7 września) Raport SGH i Forum Ekonomicznego. Szeroki zakres poruszanych zagadnień i wnikliwość prezentowanych analiz sprawiają, że publikacja ta w pełni zasługuje na miano jednego z najważniejszych krajowych opracowań na temat sytuacji gospodarczej i społecznej tak Polski, jak i krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

polskieradio.pl

Fot. Forum Ekonomiczne

W tym roku wiele miejsca w Raporcie poświecono społecznym i gospodarczym skutkom pandemii COVID-19, takim jak:

  • zmiany na rynku pracy, w tym spadek emigracji zarobkowej,
  • sytuacja służby zdrowia,
  • reakcje polityki podatkowej na kryzys spowodowany przez pandemię
  • sytuacja sektora bankowego.

Duża część publikacji prezentuje problemy niezwiązane z pandemią, a ważkie dla przyszłości regionu Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak nowe zielone otwarcie w energetyce, konkurencja polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim i aktywne starzenie się społeczeństw.

Przez wszystkie dni trwania Forum Ekonomicznego 2021 będzie działała Strefa SGH. To unikalna platforma wymiany poglądów, debat, paneli dyskusyjnych, ale przede wszystkim miejsce, gdzie co roku powstają rekomendacje i nowe idee dla życia społecznego i gospodarczego.

Nagrodę Gospodarczą SGH ustanowiono w 2019 r., a jej pierwszą laureatką została prezes Grupy Lux Med Anna Rulkiewicz, którą wyróżniono za działania zapewniające Grupie LUX MED pozycję lidera w branży prywatnych usług medycznych w Polsce. W kolejnym roku Nagrodę Gospodarczą SGH dostał prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło za umocnienie pozycji Grupy Kapitałowej PKO, będącej liderem rynku finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Tegoroczna Nagroda Gospodarcza SGH zostanie wręczona podczas oficjalnej gali Forum Ekonomicznego, wieczorem 8 września 2021 r.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej