Rail Baltica – przykładem aktywnej współpracy Polski i Litwy

W dniu 27 sierpnia z Białegostoku do Kowna – czyli trasą przyszłej linii kolejowej Rail Baltica – przyjechał specjalny pociąg z pasażerami z Polski.

wilno.msz.gov.pl
Rail Baltica – przykładem aktywnej współpracy Polski i Litwy

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Pociągiem podróżowała Catherine Trautmann, koordynatorka nowego korytarza transportowego Morze Północne – Morze Bałtyckie, którego częścią jest Rail Balitca. Razem z nią przyjechali przedstawiciele ministerstw transportu Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii. Projekt ma być ukończony w ciągu 9 lat – do 2024 r. Tory pozwolą zarówno Litwie jak i pozostałym państwom bałtyckim integrować się z międzynarodową siecią transportu, rozwijać przewóz towarów i turystykę.

Z kolei 21 sierpnia br. w Wilnie odbyło się spotkanie delegacji Grupy Polskich Kolei Państwowych z zarządem Kolei Litewskich. Głównym tematem rozmów była realizacja projektu Rail Baltica. Ta europejska inwestycja infrastrukturalna zakłada budowę i modernizację normalnotorowych linii kolejowych pomiędzy Tallinem a Warszawą, przechodzących także przez Rygę i Kowno. Rail Baltica jest kluczowym projektem dla rozwoju infrastruktury kolejowej północno-wschodniej części Europy.

Podczas spotkania delegacja Grupy PKP przedstawiła stronie litewskiej stopień zaawansowania inwestycji związanych z budową Rail Baltica po polskiej stronie. Omówiono postęp prac na poszczególnych odcinkach, wraz z kwestiami finansowania.

Prace na pierwszym odcinku, tj. Warszawa Rembertów – Sadowne zostaną zakończone w 2016 r. Modernizacja kolejnego odcinka (Sadowne – Białystok) znajduje się na liście projektów podstawowych Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023 (KPK). Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2020. Odcinek Białystok – granica państwa znajduje się na liście rezerwowej KPK. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzi dla tego zadania prace przygotowawcze tak, aby w przypadku uwolnienia środków lub przyjęcia innego źródła finansowania było możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie i realizacja inwestycji.

Strona litewska podkreśliła wagę projektu dla rozwoju transportu kolejowego w regionie. Omówiła także założenia realizowanych obecnie projektów w ramach Rail Baltica po stronie litewskiej.

Strona polska zwróciła uwagę, iż wszystkie prace modernizacyjne są prowadzone zgodnie z przewidzianym harmonogramem w oparciu o szczegółowe analizy. Zachowane są normy oraz wymagania zawarte w przepisach UE dotyczących parametrów korytarza sieci bazowej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Podkreślono, że po stronie polskiej linia Rail Baltica już istnieje i wymaga jedynie modernizacji, natomiast po stronie krajów bałtyckich konieczne jest wybudowanie jej od podstaw.

Podczas spotkania poruszone zostały również kwestie związane z pasażerskimi i towarowymi przewozami kolejowymi. Prezes PKP CARGO S.A. Adam Purwin podkreślił gotowość współpracy naszego narodowego przewoźnika ze stroną litewską. Omówiona została też możliwość ponownego uruchomienia pasażerskiego połączenia kolejowego pomiędzy Wilnem i Warszawą.

Na zakończenie spotkania obie strony wyraziły chęć współpracy, co zostało potwierdzone podpisaniem wspólnej deklaracji przez Prezesa PKP S.A. Jakuba Karnowskiego oraz Dyrektora Generalnego Kolei Litewskich Stasysa Dailydkę.

PODCASTY I GALERIE