Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowisko ws. budżetu na 2019 rok

Przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE przyjęli we wtorek w Brukseli stanowisko ws. budżetu UE na 2019 rok. Stolice nieznacznie przycięły propozycję KE, zmniejszając planowane zobowiązania o 1,6 mld euro, a płatności o 0,5 mld euro.

PAP
Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowisko ws. budżetu na 2019 rok

Fot. PAP / Wiktor Dąbkowski

KE opublikowała projekt budżetu UE na 2019 r. w maju. Unijni ambasadorowie wypracowali polityczne porozumienie w tej sprawie jeszcze w połowie lipca. Teraz stanowisko stolic do dalszych negocjacji z Parlamentem Europejskim zostało oficjalnie zatwierdzone.

Projekt budżetu UE na 2019 r. zawiera w odniesieniu do każdego finansowanego programu dwie kwoty: zobowiązania i płatności. Zobowiązania odnoszą się do środków, które można zapisać w umowach w danym roku, płatności zaś to środki faktycznie wypłacone.

W przedstawionym przez Komisję projekcie budżetu UE na 2019 r. zapisano środki na zobowiązania w kwocie 166 mld euro (3 proc. więcej niż w 2018 r.) oraz środki na płatności w wysokości 149 mld euro (3 proc. więcej niż w 2018 r.). Wtorkowe stanowisko Rady UE przewiduje, że zobowiązania wyniosą 164 mld euro (wzrost o 2,09 proc. w porównaniu z br.), a płatności 148,2 mld euro (wzrost o 2,34 proc.).

Większe środki mają pójść na badania naukowe i innowacje (program Horyzont 2020, +5,79 proc.), wymianę młodzieży (program Erasmus+, dodatkowe 10,37 proc.), inwestycje w infrastrukturę (instrument „Łącząc Europę”, +26,46 proc.) oraz działania w zakresie środowiska i klimatu (program LIFE, +5,20 proc.).

Przewidziano również więcej pieniędzy w obszarze migracji. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji otrzyma 1,1 mld euro (+55,80 proc. w porównaniu z 2018 r.); UE ma też wyasygnować dodatkowe środki na działania wzdłuż środkowo-śródziemnomorskiej trasy migracyjnej oraz na Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji.

PODCASTY I GALERIE