PZU przejmuje lidera łotewskiego rynku ubezpieczeniowego

Grupa PZU uzyskała wszystkie niezbędne zgody na przejęcie AAS Balta, lidera łotewskiego rynku ubezpieczeniowego.

zw.lt
PZU przejmuje lidera łotewskiego rynku ubezpieczeniowego

Fot. media.pzu.pl

30 czerwca br. PZU uzyskał wszystkie niezbędne zgody i zamknął transakcję nabycia akcji AAS Balta, lidera łotewskiego rynku ubezpieczeniowego.

Oznacza to zakończenie jednego z ważnych etapów procesu przejęcia przez PZU aktywów RSA w krajach bałtyckich i Polsce. To kolejny krok w międzynarodowej ekspansji największego polskiego ubezpieczyciela.

Umowa z 17 kwietnia 2014 roku przewiduje, że PZU SA przejmie również od RSA lidera rynku ubezpieczeń direct w Polsce – Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., lidera rynku litewskiego – Lietuvos Draudimas AB i estoński oddział spółki Codan Forsikring A/S. Nabycie pozostałych spółek uzależnione jest od uzyskania zgód regulatorów rynków, na których działają przejmowane spółki, a także właściwych urzędów antymonopolowych.

Łączna wartość przejęcia spółek RSA działających w krajach bałtyckich i Polsce to około 360 mln EUR. Ekspansja międzynarodowa PZU jest jednym z kluczowych elementów strategii Grupy.

PODCASTY I GALERIE