PZU ma zgodę na przejęcie łotewskiego lidera ubezpieczeń

Łotewska Komisja Finansów i Rynku Kapitałowego udzieliła spółce ubezpieczeniowej PZU zgody na zakup akcji AAS Balta – lidera łotewskiego rynku ubezpieczeń. To kolejny krok w międzynarodowym rozwoju największego polskiego ubezpieczyciela.

zw.lt
PZU ma zgodę na przejęcie łotewskiego lidera ubezpieczeń

Fot. media.pzu.pl

Porozumienie z 17 kwietnia b.r. przewiduje, że PZU kupi także lidera litewskiego rynku ubezpieczeń – spółkę Lietuvos draudimas oraz estońską filię spółki Codan Forsikring. Do zakupu akcji Lietuvos draudimas niezbędna jest zgoda Banku Litewskiego, Litewskiej Służby ds. Konkurencji oraz Służby Antymonopolowej Ukrainy.

Ogólna suma transakcji, które zostaną zawarte w Polsce i w krajach bałtyckich opiewa na 360 mln euro. Międzynarodowy rozwój jest jednym z najważniejszych elementów strategii koncernu PZU – czytamy w komunikacie prasowym spółki.

PODCASTY I GALERIE