PSE i Litgrid podpisały porozumienie dotyczące zasad handlu energią

Podpisane zostało Memorandum of Understanding (MoU) w sprawie wspólnych zasad handlu energią na nowym połączeniu elektroenergetycznym LitPol Link pomiędzy Polską i Litwą, planowanym do uruchomienia do końca 2015 r.

zw.lt
PSE i Litgrid podpisały porozumienie dotyczące zasad handlu energią

Fot. zw.lt

Memorandum zostało podpisane 20 kwietnia 2015 przez operatorów systemów przesyłowych w Polsce – PSE i na Litwie – Litgrid, atakże przez giełdy energii działające w Polsce – Towarowa Giełd Energii i na Litwie – Nordpool Spot. Porozumienie określa podstawowe zasady prowadzenia wymiany handlowej energią elektryczną na budowanym połączeniu Polska – Litwa (LitPol Link). Połączenie to jest pierwszym połączeniem międzysystemowym między Polską a Litwą, a jego techniczne zdolności przesyłowe wyniosą 500 MW.

Od momentu uruchomienia połączenia LitPol Link, zdolności przesyłowe będą alokowane w ramach mechanizmu łączenia rynków dnia następnego (day-ahead market coupling), będącego częścią europejskiego mechanizmu Multi Regional Coupling – MRC. Oznacza to, że handel energią na połączeniu Polska – Litwa będzie się odbywał na giełdach energii , po cenie uwzględniającej już wartość przepustowości transgranicznej.PSE, Litgrid, Towarowa Giełda Energiii Nordpool Spot przygotowują obecnie szczegółowe zasady rynkowe i techniczne niezbędne dla uruchomienia połączenia i mechanizmu łączenia rynków w czwartym kwartale 2015 r.

PODCASTY I GALERIE