PSE – energia w dobrych rękach

Polskie Sieci Elektroenergetyczne w tym roku obchodzą 10 – lecie działalności. PSE są partnerem budowy mostu elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą.

zw.lt
PSE – energia w dobrych rękach

Kluczowym i najważniejszym zadaniem Polskich Sieci Elektroenergetycznych jako Operatora Systemu Przesyłowego jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terytorium Polski. W opinii Prezesa Zarządu Henryka Majchrzaka w ciągu tej dekady miało miejsce wiele ważnych wydarzeń, które stanowiły milowy krok ku zapewnieniu konkurencyjności na polskim rynku energii elektrycznej.

10. rocznicę zawiązania spółki Prezes widzi w kontekście 10 – lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i nie jest to przypadek.

Henryk Majchrzak

Natomiast znacznie trudniejszym zadaniem, które stało przed operatorem, w opinii Henryka Majchrzaka, było zbudowanie wizji rozwoju. Konieczność wizji rozwoju wynikała przede wszystkim z faktu, że sieci energetyczne, które wybudowano w latach 50 – 60. przestały być wydolne z punktu widzenia nowych trendów energetycznych, czyli budowy nowych bloków o dużo większych mocach

Henryk Majchrzak

Operator w tym okresie przeszedł proces dostosowania do nowoczesnej gospodarki i do współczesnych warunków funkcjonowania.

Henryk Majchrzak

Na przestrzeni 10 lat spółka przejęła na własność majątek dawnego operatora systemu przesyłowego i posiada obecnie 13,5 tysiąca kilometrów linii przesyłowych oraz 103 stacje elektroenergetyczne. Zatrudnia 1839 osób. Od marca 2010 roku właścicielem PSE jest Ministerstwo Gospodarki. Dziś PSE jest nowoczesną firmą o dużym znaczeniu na arenie europejskiej. Świadczy o tym choćby fakt, że PSE była gospodarzem 23. Walnego Zgromadzenia Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych, które obradowało 1 lipca bieżącego roku.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej