Przedstawiciele Litwy obecni na spotkaniu KE i Gazpromu

W spotkaniu Komisji Europejskiej z przedstawicielami koncernu Gazprom w Brukseli biorą udział również przedstawiciele Litwy.

BNS
Przedstawiciele Litwy obecni na spotkaniu KE i Gazpromu

Fot. PAP

Omawiane są kwestie dotyczące badania działalności rosyjskiego koncernu na Litwie i w innych krajach Europy Środkowej.

W końcu września Gazprom przedstawił Komisji Europejskiej oficjalna odpowiedź w sprawie badania antymonopolowego. Komisja Europejska podejrzewa, ze Gazprom mógł czynić przeszkody w wolnym przepływie gazu na terytorium Unii Europejskiej, mógł też stosować nieuczciwe ceny na gaz.

PODCASTY I GALERIE