Przedsiębiorcy z Wilna i Nidzicy zacieśniają współpracę

W weekend odbyło się spotkanie wileńskich biznesmenów z Forum Przedsiębiorczości Polskiej "Korona" z Nidzickim Klubem Biznesu. Przedsiębiorcy z obu krajów podpisali porozumienie o współpracy nie tylko gospodarczej, lecz także kulturowej i społecznej.

zw.lt

„Podpisaliśmy list intencyjny o współpracy. Będziemy współpracowali przede wszystkim w sferze biznesu – koledzy z Polski mają pokrewne interesy jak część naszych członków, zrodziły się jużplany biznesowe. Parę osób ma na Litwie swoje przedstawicielstwa, porozmawialiśmy o ich rozwoju. Zacieśniamy współpracę, która, mamy nadzieję, będzie miała dobre efekty” – opowiedział prezes „Korony” Bernard Niewiadomski.

Przedsiębiorcy ustalili także, że będą rozwijali współpracę środowisk lokalnych, inicjowali wspólne projekty, uczestniczyli w lokalnych wydarzeniach społeczno-kulturalnych, organizowali konferencje, szkolenia, targi.

Jak mówi Bernard Niewiadomski, współpraca z Polską jest dla biznesmenów z „Korony” niejako naturalna.

„Jako Polacy na Litwie staramy się wykorzystać znajomość języka, rozwijając współpracę z Polską. Wykorzystujemy ten atut, czego Litwini nie mogą zrobić. Część naszych interesów jest związana z Polską – ktoś tam wozi towary, ktoś produkuje podzespoły. Nawet ci, którzy działają tylko na rynku litewskim i chcą się rozwijać na inne rynki, myślą przede wszystkim o rynku polskim. Jest to rynek nam pokrewny, znany, mentalność klientów jest zbliżona do litewskiej” – tłumaczy Niewiadomski.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej