Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na Litwie wzrosło o ponad 13%

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na Litwie w IV kwartale 2022 roku wynosiło 1900 EUR i w ujęciu rocznym, poza spółkami indywidualnymi, wzrosło o 13,2%; W sektorze publicznym - o 11,8%; W prywatnym - o 13,9% - podała Państwowa Agencja Danych.

BNS
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na Litwie wzrosło o ponad 13%

fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w ciągu roku wzrosło we wszystkich sektorach gospodarki, organizacjach i instytucjach od 6,4 do 17,2%.

Przeciętne wynagrodzenie netto wyniosło 1,2 tys. EUR. W ciągu roku w sektorach gospodarki wzrosło o 11,9%, w sektorze publicznym – o 10,7%, w prywatnym – o 12,5%.

Realne wynagrodzenie w ciągu roku spadło o 8,8%, w sektorze publicznym – o 9,8%. w prywatnym było niższe o 8,3%.

Wpływ na zmianę zarobków miało m. in. podniesienie w styczniu wynagrodzenia minimalnego, kwoty bazowej wynagrodzeń funkcjonariuszy polityków, urzędników i pracowników placówek budżetowych, zmiana modelu obliczania nieopodatkowanego minimum.

Wpływ na spadek realnych wynagrodzeń miał większy niż zarobki wzrost cen.

PODCASTY I GALERIE