Projekt budżetu trafi pod obrady sejmu

Sejm rozpocznie dzisiaj obrady nad budżetem na rok 2016. Będzie to ostatni budżet przygotowany przez obecny rząd.

BNS
Projekt budżetu trafi pod obrady sejmu

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Jak przekonują rządzący, projekt budżetu został przygotowany w ten sposób, aby pobudzić wzrost zwalniającej gospodarki. Spodziewają się oni, że środki na zwiększenie minimalnego wynagrodzenia, wysokości nieopodatkowanych dochodów, płac w sektorze publicznym oraz na asfaltowanie dróg żwirowych zwiększy konsumpcję wewnętrzną.

Prognozowane przyszłoroczne przychody to 8,004 mld euro, wydatki – 8,655 mld euro. Budżet deficytu w roku 2016 ma wynieść 651,5 ml euro, czyli o 243 mln euro więcej niż w roku bieżącym.

Na obronność rząd chce przeznaczyć o 157,288 mln euro więcej niż w roku bieżącym, na ochronę socjalną – ponad 1,1 mld euro czyli o 120,611 mln euro więcej niż w tym roku.

Po wprowadzeniu euro projekt budżetu po raz pierwszy został przedstawiony Komisji Europejskiej, która swoje wstępne wnioski przedstawi do końca października. Jeżeli komisja poprosi o udokładnienie projektu, nowa jego wersja ma być przedstawiona do 21 listopada, a oficjalne ostateczne wnioski KE będą znane w końcu listopada.

PODCASTY I GALERIE