Program Interreg Litwa-Polska cieszy się zainteresowaniem strony litewskiej

Trwa ocena wniosków I naboru o dofinansowanie w ramach Programu Interreg Litwa-Polska.

zw.lt
Program Interreg Litwa-Polska cieszy się zainteresowaniem strony litewskiej

Fot. BFL/Andrius Ufartas

,,Ogółem złożono 108 wniosków. Spośród nich w 60 projektach beneficjentem wiodącym jest beneficjent z Litwy, natomiast w 48 projektach instytucja pochodząca z Polski. Średnia wartość projektu wynosi 766 tys. euro, przy czym najwyższa możliwa wartość jaką dopuszczały zasady I naboru 1 mln euro”- poinformował w rozmowie z Radiem Znad Wilii Radosław Kapela, menedżer finansowy wspólnego sekretariatu Programu Współpracy.

Najpopularniejszym wśród beneficjentów celem szczegółowym Programu był cel 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej z 38 wnioskami o dofinansowanie, co stanowi 35 proc. wszystkich złożonych wniosków. Najmniej popularnym był cel 2.2 – zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia, gdzie złożono tylko 2 wnioski o dofinansowanie.

Najaktywniejszym beneficjentem z Litwy był rejon olicki zaś z Polski najbardziej aktywne były organizacje z województwa podlaskiego.

PODCASTY I GALERIE