Prognozy Komisji Europejskiej dla gospodarki. Jaki będzie najbliższy rok?

Z opublikowanej przez Komisję Europejską prognozy gospodarczej wynika, że litewska gospodarka skurczy się o 7,9 proc. Najmniej ze wszystkich krajów unijnych, roku o 4,3 procent, ma się skurczyć w tym roku gospodarka Polski.

zw.lt
Prognozy Komisji Europejskiej dla gospodarki. Jaki będzie najbliższy rok?

Fot. Dimitris Vetsikas/Pixabay

Prognoza gospodarcza z wiosny 2020 r. zakłada, że gospodarka w strefie euro skurczy się o rekordowe 7,75 proc. w 2020 r., natomiast w 2021 r. wzrośnie o 6,25 proc. Prognozy zakładają skurczenie się gospodarki UE o 7,5 proc. w 2020 r., a w 2021 r. wzrost o około 6 proc. Prognozy wzrostu dla UE i strefy euro skorygowano w dół o około 9 punktów procentowych w porównaniu z prognozą gospodarczą z jesieni 2019 r.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, powiedział: Na obecnym etapie możemy jedynie ostrożnie oszacować skalę i wagę wstrząsu gospodarczego wywołanego przez koronawirusa. Wprawdzie bezpośrednie skutki uboczne będą o wiele bardziej dotkliwe dla gospodarki światowej niż podczas kryzysu finansowego, siła oddziaływania tego wstrząsu będzie zależeć od rozwoju pandemii, naszej zdolności wznowienia działalności gospodarczej w bezpieczny sposób i ożywienia gospodarki. Mamy do czynienia ze wstrząsem symetrycznym, to znaczy wszystkie kraje UE go odczuwają i wszystkie przeżyją recesję w tym roku. UE i kraje unijne uzgodniły już środki nadzwyczajne mające złagodzić siłę tego wstrząsu. Nasza wspólna zdolność ożywienia gospodarki zależeć będzie od zdecydowanych i skoordynowanych działań na poziomie unijnym i krajowym. Razem jesteśmy silniejsi.

Paolo Gentiloni, komisarz ds. gospodarki, stwierdził: Wstrząs gospodarczy, jaki Europa obecnie przeżywa, jest największym wstrząsem od czasów wielkiego kryzysu. Zarówno skala recesji, jak i siła ożywienia gospodarczego będą się różnić i zależeć od tempa znoszenia obostrzeń, znaczenia usług takich jak turystyka dla każdej gospodarki i zasobów finansowych poszczególnych państw. Różnice te zagrażają jednolitemu rynkowi i strefie euro. Niemniej jednak można to zagrożenie złagodzić, podejmując zdecydowane i wspólne działania na poziomie Europy. Musimy stawić czoła temu wyzwaniu.

Gospodarka Litwy w wyniku kryzysu wywołanego  COVID-19 skurczyć ma się o 7,9 proc. Zgodnie z przewidywaniami KE średnia roczna inflacja na Litwie ma wynieść w tym roku 0,8 proc., a w przyszłym roku ma wzrosnąć do 1,5 proc.

Inflacja w strefie euro (mierzona zharmonizowanym indeksem cen konsumpcyjnych) ma według obecnych prognoz wynieść 0,2 proc. w 2020 r. i 1,1 proc. w 2021 r. Przewiduje się, że inflacja w Unii wyniesie 0,6 proc. w 2020 r. i 1,3 proc. w 2021 r.

Według Komisji Europejskiej najlepiej w Unii Europejskiej poradzi sobie ze skutkami obecnego kryzysu polska gospodarka, której gospodarka ma się skurczyć w tym roku o 4,3 procent.

https://twitter.com/EUinPL/status/1257971197641449479?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1257971197641449479&ref_url=http%3A%2F%2Fpolskieradio24.pl%2F42%2F273%2FArtykul%2F2505205%2CPolske-czeka-recesja-ale-najplytsza-ze-wszystkich-krajow-unijnych-Znamy-nowe-prognozy-KE

Na podstawie: ec.europa.eu

PODCASTY I GALERIE