Prezes „Orlen Lietuva“ Michał Rudnicki: Nasz eksport w kierunku Polski będzie wzrastał

Stojący od początku ubiegłego roku za sterem „Orlen Lietuva“ Michał Rudnicki stwierdza, że znaczenie dla wskaźników rentowności największego przedsiębiorstwa miał nie tylko popyt na olej napędowy na światowych rynkach, lecz również poprawa relacji międzypaństwowych Litwy i Polski.

15min.lt
Prezes „Orlen Lietuva“ Michał Rudnicki: Nasz eksport w kierunku Polski będzie wzrastał

Fot. Roman Niedźwiecki

AB „ORLEN Lietuva” pomimo makroekonomicznych wyzwań notuje zyski już od kilku lat z rzędu. Jakie czynniki wpływają na to, że największe na Litwie przedsiębiorstwo jest rentowne?

Michał Rudnicki: Na rentowność wpływa wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Dobre wskaźniki finansowe wspiera świetny klimat inwestycyjny w kraju wynikający z poprawy relacji międzypaństwowych Litwy i Polski. Korzystny ostatnio klimat inwestycyjny uprościł kierownictwu „ORLEN Lietuva“ wdrożenie szeregu niezbędnych działań i projektów mających na celu poprawę wyników sprzedaży i zwiększenie mocy przerobowych przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności zatrudnienia.

Skoro mowa o trendach ekonomicznych, należy podkreślić znaczenie wzrastającego w skali światowej popytu na olej napędowy. Ważne również to, że nasze działania mają duże poparcie ze strony zarządu PKN ORLEN.

Relacje AB „ORLEN Lietuva“ z Rządem Republiki Litewskiej przez jakiś czas były dosyć chłodne, można powiedzieć, że nawet w stanie kryzysu. Niedawno została podpisana deklaracja o współpracy. Jakie korzyści przyniesie obu stronom?
Podpisana przez Rząd Republiki Litewskiej i akcjonariusza AB „ORLEN Lietuva” PKN ORLEN deklaracja o współpracy potwierdza, że obie strony rozumieją i szanują interesy drugiej strony. Z gospodarczej i społecznej perspektywy Republiki Litewskiej, największą korzyścią płynącą z ocieplenia stosunków jest dalsze bezpieczeństwo energetyczne Republiki Litewskiej i całego regionu. To umożliwiają już wdrożone i zaplanowane inwestycje.

Koszty logistyczne – jeden z problemów, o którego rozwiązanie spółka nieraz apelowała do rządu Litwy. Jak Pan ocenia negocjacje ze stroną litewską w sprawie kosztów logistycznych?

Koszty logistyczne są jedną z najważniejszych pozycji budżetowych AB „ORLEN Lietuva“, dlatego mają decydujący wpływ na ogólne wyniki finansowe spółki. Zmniejszające się koszty transportu pozwalają na planowanie zwiększenia wolumenu przewozów oraz nowych kierunków transportu przez terytorium Litwy. Jesteśmy radzi, że ten interes jest zrozumiały dla strony litewskiej, a dokładniej – spółce „Lietuvos geležinkeliai“. Odpowiednio, obie strony na takiej współpracy mogą zyskać znacznie większe korzyści.

Jedyna w krajach bałtyckich rafineria spotyka się z konkurencją na rynkach wewnętrznych, niektóre sieci sprzedaży detalicznej sprowadzają paliwa z innych krajów. Jak Pan ocenia pozycję konkurencyjną na lokalnym rynku?

W krajach bałtyckich, do których dostarczamy nasze produkty, obserwujemy ostrą konkurencję. Zarówno Litwa, jak Łotwa czy Estonia, mają porty oraz niezbędną infrastrukturę. Rynki wszystkich trzech krajów są otwarte i każde przedsiębiorstwo, mające odpowiednie kompetencje i zezwolenia, może sprowadzać produkty z zagranicznych rafinerii. Konkurencja jest niezbędnym atrybutem współczesnej gospodarki, stymulującym nas do zwiększania efektywności produkcji, dążenia do wysokich standardów jakości i wdrażania innowacji.

Ogłoszono, że AB „ORLEN Lietuva“ będzie eksportowała produkty ropopochodne do Polski. Dlaczego powstała potrzeba transportu paliw na rynek Polski, w której również działają rafinerie?

Już od kilku lat w Polsce obserwujemy zwiększenie popytu na produkty ropopochodne, na który przełożyły się korzystne zmiany i odpowiednie decyzje legislacyjne związane ze zwalczaniem szarej strefy w branży paliwowej. Z tego powodu odnotowano wzrost legalnego obrotu paliwami. Przewidujemy, że w najbliższym czasie eksport Litwy w kierunku Polski będzie wzrastał.

Jakie inwestycje są planowane w rafinerii w Możejkach?
Wdrażane przez spółkę projekty inwestycyjne dotyczą potrzeby zapewnienia zgodności produktów z coraz bardziej restrykcyjnymi wymogami środowiskowymi oraz zmniejszenia zawartości siarki w produktach rafinacji. Stale inwestujemy w inicjatywy związane z niezawodnością instalacji produkcyjnych, które zapewniają bezpieczną i stabilną pracę, generują stały przychód, zmniejszają prawdopodobieństwo incydentów i nieprzewidzianych przestojów.

Które rynki wyglądają najbardziej obiecująco pod względem eksportu?
Najważniejszymi dla nas rynkami są kraje bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa i Estonia, tak zwane rynki lokalne. Ważne również rynki Ukrainy i Polski (również lokalny); te kraje, po wprowadzeniu zmian legislacyjnych w zakresie podatkowym, spotkały się z niewystarczająca podażą paliw (oleju napędowego). Należy również wspomnieć o otwartych możliwościach spółki do eksportu w kierunku Polski. Z uwagi na położenie geograficzne rafinerii w Możejkach nas interesują wszystkie rynki lądowe.

Jak Pan ocenia perspektywy relacji AB „ORLEN Lietuva“ i Litwy?

Obecnie relacje spółki i Rządu Republiki Litewskiej są szczególnie dobre. To jest związane również z ociepleniem na poziomie relacji międzypaństwowych. Jesteśmy gotowi do rozmowy na dowolne tematy związane z działalnością koncernu na Litwie, nawet o tych najtrudniejszych, zaś Rząd Litwy też jest konstruktywny pod tym względem. Obecny klimat inwestycyjny na Litwie jest korzystny dla budowy solidnej pozycji „ORLEN Lietuva“, co też przekłada się na zwiększone wpływy do budżetu Litwy. Zdjęcie: „ORLEN Lietuva“ /Rafinerię „ORLEN Lietuva“ odwiedził premier Saulius Skvernelis

Jakie miejsce w grupie ORLEN zajmuje AB „ORLEN Lietuva“? Jaka jest dynamika zmiany tej pozycji?
Rafineria w Możejkach jest w grupie ORLEN na drugim miejscu pod względem zdolności przetwórczych (ponad 10 mln ton ropy w ciągu roku). To miejsce świadczy o solidnej pozycji w grupie, którą zdołano osiągnąć po wdrożeniu szeregu decyzji i innowacyjnych projektów. Nie należy zapominać, że jesteśmy jedyną rafinerią w krajach bałtyckich, dlatego naszym obowiązkiem jest zapewnienie tym rynkom podaży najwyższej jakości paliw oraz bezpieczeństwa energetycznego Litwy i całego regionu.

Tekst ukazał się w ramach projektu „Perspektywa na Polskę” realizowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Polskim Klubem Dyskusyjnym, finansowanego ze środków Senatu RP.

Oświadczenie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”:
Instytut Polski ani jego pracownicy nie otrzymywali wynagrodzenia w ramach pracy nad tą publikacją

PODCASTY I GALERIE