Prezes Europejskiego Banku Centralnego przynagla państwa strefy euro do reform

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi przynaglił państwa strefy euro do wspólnych działań na rzecz reformowania ich gospodarek, zaznaczając, że dzielenie się suwerennością z partnerami z unii walutowej jest szansą, a nie zagrożeniem.

PAP
Prezes Europejskiego Banku Centralnego przynagla państwa strefy euro do reform

Fot. PAP

W przesłaniu do uczestników konferencji w Rzymie Draghi podkreślił konieczność szybkiego wcielania w życie dotyczących sfinalizowania unii gospodarczej i walutowej zaleceń EBC, z których wiele pozostaje wciąż na papierze.

„Obecna sytuacja w strefie euro ukazuje, że ta zwłoka może być niebezpieczna” – napisał Draghi w opublikowanym przez EBC tekście. Jak jednocześnie przyznał, osiągnięto postęp na przykład w kwestii unii bankowej. Jednak prywatne ryzyka w strefie euro powinny być dzielone w sytuacji, gdy integracja finansowa ułatwi firmom dostęp do kredytów i doprowadzi do pełnej unii rynków kapitałowych – podkreślił.

Prezes EBC wezwał do ściślejszego i bardziej transparentnego przestrzegania obecnych reguł budżetowych w celu niwelowania różnic miedzy państwami strefy euro pod względem poziomu zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i wydajności pracy, ale wskazał, że samo to wystarczy. Przy wprowadzaniu reform strukturalnych państwa powinny się kierować wspólnymi standardami, lecz również honorować własną specyfikę w ramach procesu „konwergencji zdolności naszych gospodarek do wytrzymywania wstrząsów i wspólnego wzrastania”.

Draghi powiedział, iż strefa euro powinna zadać sobie pytanie, czy uczyniła dostatecznie dużo dla zagwarantowania możliwości wykorzystywania polityki budżetowej do łagodzenia skrajności cyklu ekonomicznego. „Sądzę, że nie” – zakonkludował.

Według Draghiego dopiero po wybuchu kryzysu zadłużeniowego wiele państw zrozumiało, że ich suwerenne prawo wybierania własnej polityki gospodarczej jest w unii walutowej ograniczone. Jednak wspólna praca na rzecz długoterminowej stabilności oznacza dzielenie się kontrolą – dodał szef EBC, podkreślając, iż „to, co wydaje się zagrożeniem, jest w rzeczywistości szansą”.

PODCASTY I GALERIE