Prezentacja Polsko-Litewskiej Izby Handlowej w Suwałkach

W czwartek (16.07.2015 r.) w Suwałkach odbyło się spotkanie przedsiębiorców poświęcone rozwojowi gospodarczemu Podlasia. Na zaproszenie Prezesa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wziął w nim udział Piotr Hajdecki, Dyrektor Polsko-Litewskiej Izby Handlowej.

zw.lt
Prezentacja Polsko-Litewskiej Izby Handlowej w Suwałkach

Fot. Organizatorzy

Spotkanie było okazją zaprezentowania zgromadzonym przedsiębiorcom Polsko-Litewskiej Izby Handlowej oraz możliwości współpracy gospodarczej między firmami z Polski i Litwy.

„Celem Izby jest wspieranie współpracy między podmiotami z Polski i Litwy. Firmy litewskie to, ze względu na bliskość geograficzną, naturalny partner dla przedsiębiorców suwalszczyzny. Proszę zwrócić uwagę, że odległość z Suwałk do Kowna jest taka sama co do Białegostoku – 122 kilometry.” – mówił w wywiadzie dla lokalnych mediów dyrektor Izby Piotr Hajdecki.

W spotkaniu obok przedsiębiorców wzięli udział: Wiesław Żyliński, wicewojewoda podlaski, Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk oraz Robert Żyliński, Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

PODCASTY I GALERIE