Prawie połowa Litwinów popiera euro

Od następnego roku Litwa zamierza przystąpić do strefy euro. W porównaniu z latami ubiegłymi coraz więcej mieszkańców Litwy pozytywnie patrzy na wprowadzenie nowej waluty.

BNS
Prawie połowa Litwinów popiera euro

Fot. Tomas Urbelionis

W ciągu roku zwolenników euro na Litwie wzrosło o 5 proc. Z badań Eurobarometru wynika, że 46 proc. Litwinów jest za wprowadzeniem euro.

Mimo wszystko nadal pozostaje duża grupa sceptycznie nastawiona wobec nowej waluty. Co prawda sceptyków, w ciągu jednego roku, zmniejszyło się o 6 proc., jednak nadal 48 proc. mieszkańców naszego kraju nie chce przystąpić do strefy euro.

Euro ma być wprowadzone od 1 stycznia 2015 r., gdyby tak się stało Litwa byłaby 19 krajem strefy euro.

PODCASTY I GALERIE