Powstanie wspólna polska-litewska szczepionka?

Litwa chce stworzyć centrum naukowe, gdzie ma być stworzona szczepionka przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń (ASF). Działalność instytucji ma być dofinansowana przez Komisję Europejską.

BNS
Powstanie wspólna polska-litewska szczepionka?

Fot. BFL

„Stworzyliśmy przy naszej służbie Instytut Afrykańskiego Pomoru Świń i chcemy rozmawiać z kolegami z Polski i krajów bałtyckich o stworzeniu szczepionki. Chcemy połączyć naukowców z Polski, Łotwy i Estonii” – powiedział w piątek na konferencji w Berlinie szef Służby Weterynaryjnej Litwy Jonas Milius.

Milius jest przekonany, że cztery kraje dotknięte tą chorobą, muszą podzielić pomiędzy siebie funkcje i zadania. Jak dodaje, instytucja będzie ubiegać się o dofinansowanie ze strony Komisji Europejskiej.

Na danym etapie są dwa pomysły, jak ma wyglądać praca instytutu. Zgodnie z pierwszym wariantem prace instytutu mają być w całości finansowane przez Komisję Europejską. Natomiast drugi wariant polegałby na tym, że instytutem zarządzałyby cztery kraje, ale część programów finansowałaby Komisja Europejska.

Milius oświadczył, że na dany moment nie może odpowiedzieć, jakich środków finansowych potrzebuje nowa instytucja.
26 stycznia projekt ma być zaprezentowany Polsce, Łotwie i Estonii.

Afrykański pomór świń to wirusowa, posocznicowa choroba świń o przebiegu ostrym lub przewlekłym. Cechą charakterystyczną jest bardzo silna wybroczynowość. Źródło zakażenia stanowią chore świnie domowe albo dzikie. Nosicielem pośrednim wirusa może być też człowiek. Rezerwuarem choroby są dzikie świnie, u których choroba ma przebieg latentny (utajony).

Choroba na Litwę trafiła z Białorusi w 2014 roku.

PODCASTY I GALERIE