Powstanie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

Sejmowy Komitet Gospodarki pochyli się nad projektem nowelizacji Ustawy o turystyce. Celem nowelizacji jest 100 - procentowa ochrona interesów turysty, poszkodowanego wskutek upadłości biura.

zw.lt
Powstanie  Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

Fot. Joanna Bożerodska

W kraju ma powstać Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ze składek organizatorów turystyki.

Składki w wysokości 1 procenta od kosztów wykupionej podróży będą gromadzone w depozycie wskazanego przez rząd zrzeszenia biur operatorów podróży.

Oszacowano, że w ciągu roku do funduszu gwarancyjnego może wpłyną 1 milion 700 tysięcy euro. Działalność Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego ma zwiększyć bezpieczeństwo klientów, pokrywając w 100 procentach koszty podróży i powrotu do kraju w przypadku upadłości operatora.

PODCASTY I GALERIE