Powstanie projekt wieloletniego budżetu państwa

Ministerstwo Finansów rozpoczęło przygotowania do tworzenia wieloletniego budżetu państwa. Budżet na okres trzech lat lub więcej zostanie przedstawiony w roku 2020.

BNS
Powstanie projekt wieloletniego budżetu państwa

Fot. BNS/Julius Kalinskas

„W ramach reorganizacji systemu formowania budżetu jednocześnie jest ponownie rozpatrywany system strategicznego planowania w państwa. Nowa struktura budżetu na 3-4 lata miałaby być powiązana z nowym systemem dokumentów planowania strategicznego, tworząc wyraźne powiązania między programami budżetowymi a dokumentami strategicznymi, łącząc ze sobą także wskaźniki oceny przewidziane w budżecie i w dokumentach strategicznych” – komentuje wiceminister finansów Darius Sadeckas.

Jego zdaniem budżet średnioterminowy pozwoliłby na lepsze zagospodarowanie finansów publicznych.

Do końca marca Ministerstwo Finansów zamierza przygotować próbny projekt budżetu na lata 2020-2022 i projekt nowego formatu na lata 2021-2023.

PODCASTY I GALERIE