Powstanie Polsko-Litewska Izba Gospodarcza

Przedsiębiorcy z Polski i Litwy planują powołać Polsko-Litewską Izbę Handlową, która ma pomóc firmom w handlu i inwestowaniu na sąsiednich rynkach. Przedsięwzięcie popiera Ambasada RP w Wilnie.

PAP
Powstanie Polsko-Litewska Izba Gospodarcza

Fot. Ewelina Mokrzecka

Jak poinformował PAP kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie minister Henryk Szymański, we wrześniu zaplanowano spotkanie założycielskie izby. „Byłoby pomocne dla wielu przedsiębiorstw, gdyby taka izba powstała. Wiele z nich wchodząc na zagraniczny rynek potrzebuje informacji, szkoleń czy wymiany doświadczeń. Izba mogłaby spełniać takie zadania” – powiedział PAP Szymański.

Minister Szymański dodał, że ambasada promuje ten pomysł, pomaga w kontaktach, ale nie jest jej zadaniem tworzenie takiej organizacji. Jak powiedział PAP, ciężar organizacyjny i założycielski wzięły na siebie firmy prywatne, które są zainteresowane otwieraniem się na rynki zagraniczne.

Dyrektor grupy inwestycyjnej na Litwie RAZ Group Guido Wolf poinformował PAP, że dąży do tego, by we wrześniu odbyło się spotkanie założycielskie Polsko-Litewskiej Izby Handlowej. Dodał, że jego grupa jest mocno zainteresowana inwestycjami na polskim rynku. Obecnie działa w branży energetycznej, bankowej i nieruchomości.

Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Robert Żyliński powiedział PAP, że powołaniem izby są zainteresowane zarówno firmy z polskiej, jak i litewskiej strony. „Są to dobrze prosperujące firmy. Chcemy, by to była silna organizacja, która rzeczywiście będzie pomocna przedsiębiorcom” – dodał Żyliński.

W przeszłości istniała juz Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich, która powstała w 1992 roku w Suwałkach. Jej celem również była międzynarodowa wymiana gospodarcza polskich i litewskich firm. Izba organizowała targi, promowała polsko-litewski biznes oraz pozyskiwała środki przedakcesyjne UE. PLIG RW działała prężnie ponad 20 lat, ale w 2009 roku ogłosiła upadłość.

Szymański powiedział, że niedobrze, iż izba upadła, kiedy oba nasze kraje weszły do UE. „Wtedy izba straciła na znaczeniu, a w tym czasie można było jeszcze więcej zrobić dla stosunków gospodarczych obu krajów” – dodał przedstawiciel polskiej ambasady w Wilnie.

Według Żylińskiego można powiedzieć, że obecnie trwa reaktywacja PLIG RW, bo wiele firm i instytucji, które wchodziły w jej skład chce także uczestniczyć w tworzeniu obecnej izby.

Według informacji Ambasady RP w Wilnie, w ciągu ostatnich 20 lat obrót handlowy między Polską i Litwą wzrósł 23-krotnie. W 2013 r. wyniósł 3,4 mld euro. 2,3 mld euro stanowił export na Litwę, zaś 1,1 mld euro import z Litwy. Polska zajmuje drugie miejsce wśród krajów inwestujących na Litwie.

Zdaniem Szymańskiego, obecnie panują sprzyjające warunki dla wymiany handlowej Polski i Litwy: tendencja wzrostu PKB w obu krajach, nowa unijna perspektywa finansowa, która przyczyni się do wzrostu inwestycji oraz uruchomienie mostu energetycznego łączącego Polskę i Litwę umożliwi obrót energią elektryczną.

PODCASTY I GALERIE