Powstanie grupa robocza, która oceni ryzyko Rail Baltica

Audytorzy trzech krajów bałtyckich porozumieli się w sprawie utworzenia wspólnej grupy roboczej, która oceni ryzyko projektu Rail Baltica.

BNS
Powstanie grupa robocza, która oceni ryzyko Rail Baltica

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Decyzja zapadła dzisiaj w Rydze podczas spotkania najwyższych instytucji audytorskich krajów bałtyckich. Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się wiosną w Wilnie.

Audytorzy obawiają się, że po 2020 roku, kiedy się zakończy finansowanie projektu z funduszy unijnych, może zabraknąć środków na jego kontynuację. Szacuje się , że tylko Litwa będzie potrzebowała około 2,5 mld euro. Naczelny audytor Arūnas Zabulionis, który reprezentował Litwę na naradzie, stwierdził, że jako ryzyko można też traktować brak infrastruktury doglądania i remontu torów, działanie wspólnej spółki oraz kwestia ochrony środowiska.

Projekt Rail Baltica realizuje wspólna litewsko-łotewsko-estońska spółka RB Rail. Unia Europejska już przeznaczyła na projekt 550 mln euro. W październiku został otwarty odcinek trasy od polskiej granicy do Kowna.

PODCASTY I GALERIE