Cyfrowy list przewozowy Między Europą Północną a krajami bałtyckimi

Przedstawiciele instytucji państwowych oraz sektora prywatnego podpisali we czwartek (4 lipca) memorandum w sprawie stworzenia cyfrowego listu przewozowego między krajami bałtyckimi a Europy Północnej.

zw.lt
Cyfrowy list przewozowy Między Europą Północną a krajami bałtyckimi

Fot. Ewelina Mokrzecka

Z rozwiązania korzystałyby zarówno spółki prywatne oraz instytucje państwowe.

„Dla całego sektora transportowego jest ważna szybkość, mobilność oraz elastyczność. Niestety teraz aż w 99 proc. międzynarodowych operacji logistycznych korzysta się z dokumentów papierowych. Dlatego cyfryzacja i automatyzacja są ważnymi dziedzinami dla sektora logistycznego” – oświadczył wiceminister ekonomii i innowacji Elijus Čivilis.

Memorandum podpisali m.in. Ministerstwo Gospodarki i Innowacji, Państwowa Inspekcja Podatkowa, Narodowe Stowarzyszenie Informacyjne i Technologii Komunikacyjnych Infobalt oraz Litewskie Stowarzyszenia Przewoźników „Linava”.

Ministerstwo Gospodarki i Innowacji planuje powołać grupę roboczą, która przygotuje projekt, który zostanie skierowany do rządu.

W roku 2018 sektor transportowy wytworzył 14 proc. PKB.

Zgodnie z międzynarodowymi zasadami list przewozowy zawiera fizyczny spis inwentarza przesyłanego przy pomocy transportu lądowego, wodnego i powietrznego, a także transportu multimodalnego. List przewozowy zawiera zwykle adres sprzedawcy, adres docelowy, numery referencyjne odbiorcy i dostawcy (np. numer zamówienia czy kod kontraktu), rodzaj przewożonego towaru oraz ilość i cenę jednostkową. W niektórych przypadkach jest potwierdzony certyfikatem zgodności (certificate of confirmity), wystawionym przez wewnętrzną lub zewnętrzną jednostkę sprawdzającą/audytującą.

PODCASTY I GALERIE