Porozumienie pomiędzy pracownikami Orlen Lietuva i premierem

Przedstawiciele związku zawodowego pracowników Orlen Lietuva oraz premier Algirdas Butkevičius porozumieli się w sprawie kontynuacji dialogu socjalnego. Liderka związkowców Virginija Vilimienė powiedziała po spotkaniu z szefem rządu, że zapadło porozumienie o przeprowadzeniu okrągłego stołu z udziałem zainteresowanych stron: kierownictwa i pracowników rafinerii oraz premiera i przedstawicieli rządu. Celem dialogu ma być osiągnięcie kompromisu.

BNS
Porozumienie pomiędzy pracownikami Orlen Lietuva i premierem

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Butkevičius zapoznał przedstawicieli związku zawodowego z poczynaniami, które mają poprawić sytuację finansową litewskiej rafinerii: zmniejszenie taryfy kolejowej, budowę produktociągu, finansowanie projektów środowiskowych, wykorzystując na ten cel pieniądze unijne.

Pracownicy rafinerii w Możejkach domagają się lepszych warunków pracy i wyższych zarobków. Po nieudanych negocjacjach z kierownictwem przedsiębiorstwa związki zawodowe zerwały umowę zespołową i przygotowują się do strajku.

W tym roku spółka Orlen Lietuva zwolniła 160 pracowników. Ponadto zlikwidowano 15-procentowe dodatki do wynagrodzenia.

PODCASTY I GALERIE