Porozumienie Polski i krajów bałtyckich w sprawie synchronizacji

W Brukseli doszło do spotkania premierów Polski, Łotwy, Estonii oraz prezydent Litwy z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem Junckerem. W trakcie spotkania kraje bałtyckie i Polski porozumiały się w sprawie synchronizacji sieci energetycznych z Europą kontynentalną.

BNS
Porozumienie Polski i krajów bałtyckich w sprawie synchronizacji

Fot. prezidentas.lt

Synchronizacja przez Polskę ma być zakończona do 2025 roku.

Robocze spotkanie z udziałem premierów Polski, Łotwy i Estonii, prezydenta Litwy oraz Przewodniczącego Komisji Europejskiej odbyło się dzisiaj w Brukseli.

Zdaniem Dalii Grybauskaitė to jest wielkie zwycięstwo państw regionu, które ostatecznie uniezależnią się pod względem energetycznym.

Juncker podkreślił, że synchronizacja energetyczna krajów bałtyckich jest priorytetowym projektem Unii Europejskiej.

Od początku swojej kadencji komisja Junckera angażowała się w prace na rzecz realizacji strategicznych projektów infrastrukturalnych w dziedzinie energetyki i podejmowała rozmaite kwestie wymagane do zakończenia izolacji energetycznej regionu Morza Bałtyckiego przez wzmocnienie jego integracji z rynkiem energetycznym Unii Europejskiej. Postawiła sobie za cel między innymi zapewnienie synchronizacji sieci elektroenergetycznych krajów bałtyckich.

Dzięki niedawno wybudowanym liniom elektroenergetycznym region państw bałtyckich – będący niegdyś „wyspą energetyczną” – jest dziś połączony z Polską (LitPol Link), Szwecją (NordBalt) i Finlandią (EstLink). Przeprowadzenie tych projektów było możliwe dzięki wsparciu UE. Ze względów historycznych sieć elektroenergetyczna krajów bałtyckich funkcjonuje jednak nadal w trybie synchronicznym z systemem rosyjskim i białoruskim.

Synchronizacja sieci elektroenergetycznej trzech państw bałtyckich z europejską siecią kontynentalną ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia unii energetycznej.

PODCASTY I GALERIE