Polsko-litewskie rozmowy o inwestycjach

Rozwój transgranicznej infrastruktury drogowej, współpraca w ramach kolejowego szlaku Rail Baltica oraz drogowych tras Via Carpatia i Via Baltica, a także wpływ kryzysu politycznego na Białorusi na sektor transportu w regionie to główne tematy rozmów ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i ministra transportu i komunikacji Litwy, Jarosława Narkiewicza. Spotkania w Polsce i na Litwie w tym tygodniu były kontynuacją dyskusji na tematy rozpoczęte podczas konsultacji międzyrządowych Polski i Litwy, które odbyły się 17 września 2020 r.

gov.pl
Polsko-litewskie rozmowy o inwestycjach

Fot. gov.pl Ministerstwo Infrastruktury

Transgraniczna infrastruktura drogowa

Na pograniczu polsko – litewskim, w Sejnach ministrowie i samorządowcy rozmawiali o współpracy przy realizacji inwestycji w regionie. Minister Adamczyk podkreślił, że infrastruktura transportowa musi służyć lokalnym społecznościom, a na obszarach przygranicznych w praktyczny sposób łączyć narody.
W Szypliszkach ministrowie wspólnie wizytowali budowę polskiej części szlaku Via Baltica – drogi ekspresowej S61 łączącej Polskę i Litwę. Zaawansowanie rozpoczętych w tym roku prac na tym odcinku sięga 17 proc.

– Cieszę się, że Polska wraz z Litwą i wieloma państwami członkowskimi UE z sukcesem realizuje wielkie europejskie projekty infrastrukturalne. Naszym priorytetem jest, aby wyposażyć w nowoczesną i spójną infrastrukturę szlaki i korytarze transportowe: Via Carpatia, Via Baltica i Rail Baltica – powiedział Minister Adamczyk.

https://twitter.com/MI_GOV_PL/status/1309132718073094144

Łącząca kraje bałtyckie, międzynarodowa trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku. Na Litwie jej przebieg wyznacza europejska droga E67, która prowadzi od granicy z Polską w Budzisku przez Kowno i Poniewież do granicy z Łotwą w Pasvalys.
Przebieg Via Baltica na terytorium Polski w części zbieżny jest ze szlakiem drogowym Via Carpatia.

Współpraca w ramach szlaku Rail Baltica

Rozmowy dotyczyły również współpracy dwustronnej w sektorze transportu kolejowego. Ministrowie wizytowali budowane po stronie litewskiej w ramach projektu Rail Baltica kolejowe mosty i wiadukty.
Rail Baltica to budowany transeuropejski korytarz, który w przyszłości połączy Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Jest jednym z priorytetowych transportowych projektów UE w ramach sieci TEN-T. Prowadzona obecnie w Polsce modernizacja ok. 350 km odcinka linii kolejowej E75, który jest częścią tego korytarza, to jedna z najważniejszych krajowych inwestycji kolejowych. Dzięki realizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe projektom linia przystosowana zostanie do standardów transeuropejskiej sieci transportowej. Obie strony zadeklarowały, że ukończenie budowy szlaku Rail Baltica nastąpi w  2026 r.

– Jestem przekonany, że Rail Baltica jako pierwszy z prawdziwego zdarzenia szlak kolejowy łączący nasze kraje, będzie świetnym impulsem rozwojowym, także w dobie odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19. To niezwykle istotna inwestycja dla rozwoju transportu pasażerskiego, jak i również towarowego w północno – wschodniej części Europy – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Kryzys polityczny na Białorusi a sektor transportu

Rozmowy delegacji dotyczyły również potencjalnego wpływu kryzysu politycznego na Białorusi na sektor transportu.

– Abstrahując od napięć politycznych kreowanych przez obecne władze białoruskie, musimy mieć na względzie stabilność i przewidywalność połączeń transportowych łączących nasze kraje z Białorusią i z krajami do których przedsiębiorcy z obu naszych państw podróżują przez Białoruś – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Polsko-białoruska wymiana handlowa realizowana w transporcie drogowym, kolejowym jak i lotniczym odbywa się na obecną chwilę bez zakłóceń.

Pakiet Mobilności

Litewski międzynarodowy transport drogowy, podobnie jak w Polsce, stanowi istotną gałąź gospodarki, dlatego ministrowie Adamczyk i Narkiewicz omówili możliwość zaskarżenia przepisów Pakietu Mobilności do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Mają one charakter protekcjonistyczny i stanowią nieproporcjonalne obciążenie dla przedsiębiorców transportowych.

Podpisanie porozumień dwustronnych

Rezultatem spotkań było podpisanie w Wilnie przez ministrów ds. transportu Polski i Litwy Memorandum of Understanding o współpracy w ramach projektu Rail Baltica oraz Listu intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie poprawy infrastruktury drogowej w przygranicznych regionach państw.


 

PODCASTY I GALERIE