Polsko-Litewska Izba Handlowa: Rosną obroty

Aż o 9 proc. wzrosły w pierwszym półroczu obroty handlowe między Polską a Litwą – informuje Polsko-Litewska Izba Handlowa powołując się na dane litewskiego Departamentu Statystyki.

zw.lt
Polsko-Litewska Izba Handlowa: Rosną obroty

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego litewski eksport do Polski wzrósł o ponad 11 proc., zaś polski na Litwę o 7 proc. – czytamy w komunikacie Izby.

W strategii opracowanej przez litewskie Ministerstwo Gospodarki „Kierunki rozwoju litewskiego eksportu na lata 2014-2020”, Polskę zaliczono do priorytetowych rynków dla litewskiego eksportu, z rekomendacją „Utrzymywać i wzmacniać pozycję”.

„Rzeczywiście, Polska jest atrakcyjnym kierunkiem dla litewskich eksporterów, ale można odnieść wrażenie, że możliwości dużego, sąsiedniego rynku, nie są jeszcze w pełni wykorzystywane przez firmy” – mówi dla zw.lt Piotr Hajdecki, Dyrektor Zarządzający Polsko-Litewskiej Izby Handlowej. „Firmy często, jako trudności wejścia na polski rynek, wskazują silną konkurencję i złożone procedury zamówień publicznych. Naszym zdaniem, rozwiązaniem tych problemów może być, zwłaszcza na początkowym etapie, współpraca z lokalnym partnerem lub utworzenie konsorcjum. Jako Izba, pomagamy znaleźć wiarygodnego partnera lub konsorcjanta” – dodaje Hajdecki.

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest ekskluzywną grupą firm i osób fizycznych prowadzących działalność lub zamierzających działać w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Izba gromadzi dla swoich członków informacje o możliwościach biznesowych w obu krajach, buduje relacje z osobami kreującymi rzeczywistosć gospodarczą oraz organizuje konferencje i wydarzenia networkingowe. Izba angażuje się na rzecz tworzenia pozytywnego klimatu dla polsko-litewskich przedsięwzieć gospodarczych, dynamicznej wymiany handlowej między oboma krajami, napływu inwestycji oraz znoszenia barier dla współpracy firm w Polsce i na Litwie.

PODCASTY I GALERIE