Polsko-Litewska Izba Handlowa na Wschodnim Kongresie Gospodarczym

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest jednym z współorganizatorów Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, który odbędzie się w dniach 22-23 września. Podczas paneli dyskusyjnych zorganizowanych przez Izbę będzie mowa między innymi szansach i wyzwaniach dla polskich spółek planujących działalność na Litwie.

zw.lt
Polsko-Litewska Izba Handlowa na Wschodnim Kongresie Gospodarczym

Renata Rudnicka/ Fot. Joanna Bożerodska

„Dwie pierwsze edycje Wschodniego Kongresu Gospodarczego (WKG) owocowały wnioskami, raportującymi problemy i perspektywy Polski Wschodniej – widziane z punktu widzenia mieszkańców tych ziem, ale i Warszawy, Brukseli, czasem także Wilna czy Kijowa. Nie jest rolą wielkich konferencji sporządzanie szczegółowych recept; cel to raczej wzajemne wzbogacanie wiedzy, wzmacnianie dialogu między biznesem, politykami, nauką i mediami. W tym roku WKG może stać się tu szczególnie pożyteczny” – zapowiadają organizatorzy, Grupa PTWT.

III Wschodni Kongres Gospodarczy to ponad tysiąc biznesmenów, polityków z regionu, Polski i Europy, inwestorów, finansistów, samorządowców, ekspertów i naukowców skupionych w jednym miejscu, przez dwa dni. 30 paneli tematycznych, wydarzenia towarzyszące, najlepsze start-upy, promocja wiedzy o gospodarce
i przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Najważniejsze debaty III Wschodniego Kongresu Gospodarczego obejmą zagadnienia takie jak: rola Wschodu, transgraniczne projekty współpracy, geopolityczne
i gospodarcze problemy oraz zagrożenia dla europejskiej stabilizacji, kwestie związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, samorządami, funduszami unijnymi, eksportem, energetyką, przemysłem rolno-spożywczym, rynkiem zdrowia i turystyką.

Polsko-Litewska Izba Handlowa zaprosi gości na panel polsko-litewski,podczas którego poruszone zostaną dwa tematy. Pierwszy to: „Polska-Litwa. Partnerstwo i perspektywy litewsko-polskie na przykładzie transportu towarów drogą kolejową”, podczas którego będzie mowa między innymi o perspektywach współpracy i potencjale prac na kolejach Polski i Litwy czy o połączeniu Rail Baltica jako korytarzu kolejowym. Drugi temat będzie poświęcony szansom i wyzwaniom polskich spółek na rynku litewskim – zagadnieniom biurokratycznym, przetargom, zatrudnieniu specjalistów, otrzymaniu licencji.

PODCASTY I GALERIE