Polskie wycieczki szturmują wileńskie Kaziuki

Wileńskie Kaziuki od dawna są słynne nie tylko na Litwie. W tym roku polskie biura podróży oferują specjalne wycieczki na wileńską imprezę.

zw.lt
Polskie wycieczki szturmują wileńskie Kaziuki

Fot. Joanna Bożerodska

Zazwyczaj wycieczka trwa trzy dni. Cena waha się od 120 do 190 złotych.

Przykładowo trzydniową wycieczkę oferuje Biuro podróży Fan Club. Wieczorem wyjeżdża się z Polski. Drugi dzień jest przeznaczony na zwiedzanie.

„Poranny przyjazd do Wilna. W programie zwiedzanie Starego Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, zwiedzimy m.in. cmentarz na Rossie, gdzie pochowane jest serce Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ostrą Bramę, archikatedry św. Władysława i św. Stanisława, Klasztor Bazylianów, gdzie więziony był Adam Mickiewicz, cerkiew Św. Ducha, Ratusz Wileński, Dzielnicę Żydowską, Kościół Św Kazimierza z kopułą królewskiej korony, „polski kościół” pw. Św Ducha, kościół Św. Anny oraz Uniwersytet Wileński” – informuje biuro podróży.

Trzeciego dnia goście są rozwożeni po różnych miastach Polski.

Wycieczkę na Kaziuki oferuje również Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza

Kaziuk to odbywający się od czterystu lat jarmark odpustowy w Wilnie w dzień świętego Kazimierza (4 marca). W jego trakcie odbywały się pochody na czele z kuglarzami i przebierańcami. Kaziuki miały miejsce na Placu Katedralnym, a od 1901 roku na Placu Łukiskim. W okresie międzywojennym pochód otwierał przebrany za św. Kazimierza wilnianin.

PODCASTY I GALERIE