Polska wśród najbardziej innowacyjnych państw

Polska zalicza się do 30 najbardziej innowacyjnych krajów świata – wynika z opublikowanego w tym tygodniu rankingu przygotowanego przez amerykańską agencję Bloomberg. Na 215 przebadanych państw zajęła 24 miejsce, wyprzedzając m.in. Irlandię, Portugalię, Węgry, Chiny i Izrael.

msz.gov.pl
Polska wśród najbardziej innowacyjnych państw

Fot. Ewelina Mokrzecka

To najlepszy wynik Polski w rankingu od lat. W zestawieniu Bloomberg Global Innovation Index 2013 zajęliśmy 30. miejsce, natomiast rok wcześniej byliśmy o 4 pozycje niżej.

Na ocenę innowacyjności krajów wpływ miało siedem kryteriów. Najwyżej, bo na 13. miejscu Polska uplasowała się pod względem liczby publicznych przedsiębiorstw zaawansowanych technologii. Tylko dwie pozycje niżej oceniono udział przemysłu w polskiej gospodarce. Dobrze wypadliśmy również w kategorii aktywności patentowej (18. miejsce). Poprawy wymagają natomiast polskie nakłady na badania i rozwój (40. miejsce) oraz liczba naukowców zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe (37. miejsce) i wydajność – PKB na osobę zatrudnioną (47. miejsce).

Według agencji Bloomberg najbardziej innowacyjnymi państwami na świecie są Korea Południowa, Szwecja, Stany Zjednoczone i Japonia. Tuż przed Polską uplasowały się Czechy, Włochy i Luksemburg.

Autorzy zestawienia wykorzystali w swojej analizie dane pochodzące z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, OECD, UNESCO, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Biura Patentów i Znaków Towarowych USA.

PODCASTY I GALERIE