Polska smakuje – hasło promujące polską żywność

"Polska smakuje" - to hasło, z którym ma kojarzyć się promocja polskiej żywności na świecie - mówił w środę wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki, przedstawiając na konferencji prasowej opracowaną przez resort strategię promocji żywności.

PAP
Polska smakuje – hasło promujące polską żywność

Fot. PAP / Rafał Guz

Ministerstwo rolnictwa opracowało strategię promocji żywności, która opiera się na idei spójnej, dynamicznej i ukierunkowanej polityki promocji produktów żywnościowych, dostosowanej do potrzeb sektora rolno-spożywczego. Przyjęte rozwiązania oparte zostały na bazie dokumentów programowych: Programu działań MRiRW na lata 2015-2019 oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – poinformował wiceminister Bogucki.

Jak zaznaczył, żywność promowana jest przez cały czas, ale często tym działaniom brakuje spójności i koordynacji. Opracowana przez resort strategia ma zwiększyć konkurencyjność polskiej żywności na światowych rynkach poprzez wzrost rozpoznawalności marki polskich produktów i pozytywny wizerunek polskiej żywności. Strategia ma też doprowadzić do zwiększenia wartości wywozu polskiej żywności, dywersyfikacji kierunków eksportu m.in. poprzez otwieranie nowych rynków zbytu.

Wiceminister dodał, że współdziałanie i koordynacja działań promocyjnych wpłynie na lepsze wykorzystanie środków unijnych (m.in. przeznaczonych na promocję) i krajowych przeznaczanych na ten cel (m.in. pochodzących z Funduszy Promocji).

„W tym celu strategia określa jednolite ramy komunikacji, w których rekomenduje się stosowanie w działaniach promocyjnych lub informacyjnych dotyczących produktów żywnościowych, spójnego znaku słowno-graficznego +Polska smakuje+, który jednoznacznie będzie się kojarzył z polskim sektorem rolno-spożywczym” – powiedział wiceminister. Chodzi także o zsynchronizowane w czasie i przestrzeni działań promocyjnych poprzez wspólną powierzchnię wystawiennicza na targach, jak też stosowanie jednolitego przekazu, że polskie rolnictwo jest innowacyjne, polska żywność jest wysokiej jakości, naturalna i smaczna – tłumaczył.

Strategia wyznacza priorytetowe kierunki promocji, które koncentrują się na 14 perspektywicznych rynkach. Są to: w Azji – Chiny i Tajwan, Indie, Japonia, Singapur, Wietnam, Kazachstan; w Afryce – Algieria, Egipt, Republika Południowej Afryki; w Ameryce Północnej – Kanada, USA; w Europie Wschodniej – Białoruś, na Bliskim Wschodzie – Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran – wyliczał Bogucki. Zaznaczył, że produkty rolno-spożywcze będą też promowane w krajach unijnych, które są największym odbiorcą polskiej żywności.

Jednostką koordynującą, sprawującą nadzór nad realizacją strategii jest resort rolnictwa, natomiast promocją będzie zajmował się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – zaznaczył Bogucki. Równocześnie zauważył, że realizacja tych zadań nie będzie możliwa, jeżeli nie włączą się do niej firmy spożywcze, które zainteresowane są eksportem jak również placówki dyplomatyczne na świecie – podkreślił wiceszef resortu rolnictwa.

Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w 2016 r. wartość eksportu żywności wyniosła 24,3 mld euro i była o 1,9 proc. wyższa niż w 2015 r. Import w tym czasie wzrósł o 7,6 proc. do 17,3 mld euro. Nadwyżka eksportu nad importem była na poziomie 7 mld euro tj. o 10 proc. zmniejszyła się w stosunku do 2015 r.

W pierwszej połowie tego roku dynamika eksportu rolno-spożywczego wyraźnie wzrosła, jego wartość osiągnęła 12,8 mld euro. Eksperci prognozują, że w 2017 wartość eksportu przekroczy 26 mld euro i w porównaniu z rokiem 2003 poprzedzającym akcesję, zwiększy się ponad 5,5 krotnie. W handlu zagranicznym żywnością dominują produkty przetworzone. Największe znaczenie ma wywóz produktów mięsnych i podrobów oraz handel tytoniem i papierosami.

PODCASTY I GALERIE