Polska i Litwa jedne z krajów UE, gdzie udział przemysłu w wartości dodanej gospodarki wzrósł w ciągu ostatnich lat

Polski sektor produkcyjny jest drugim najbardziej konkurencyjnym w Europie. Jednocześnie wytworzona w nim wartość dodana rośnie najszybciej w regionie- wynika ze specjalnego raportu Reindustrializacja Europy opublikowanego przez analityków Deutsche Bank Research.

wnp.pl
Polska i Litwa jedne z krajów UE, gdzie udział przemysłu w wartości dodanej gospodarki wzrósł w ciągu ostatnich lat

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Ponadto Polska jest jednym z niewielu unijnych krajów, który realizuje strategiczne cele gospodarcze przedstawione przez Komisję Europejską.

Komisja Europejska ustanowiła rok temu nowy strategiczny cel dla gospodarki UE. Udział sektora produkcyjnego w wytworzonej wartości dodanej ma wzrosnąć do 2020 roku z 16 do 20 procent. To odpowiedź na spadek roli przemysłu w ostatnich latach.

Polska, Litwa, Łotwa i Niemcy to jedyne kraje Unii, gdzie udział przemysłu w wartości dodanej gospodarki w ciągu ostatnich lat wzrósł. Dlatego, zdaniem analityków Deutsche Bank Research, cel ustanowiony przez Komisję Europejską jest zbyt ambitny i nie może być zrealizowany w możliwej do przewidzenia przyszłości. Mimo to jest sygnałem, że sektor przemysłowy pozostaje bardzo ważnym aspektem dalszego rozwoju Unii.

PODCASTY I GALERIE