Polska i Litwa budują wspólny rynek energii elektrycznej

Budowa linii, stacji oraz wstawki prądu stałego połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa to są prace typowo techniczne, którym jednocześnie towarzyszą prace dotyczące nawiązania formalnej współpracy dwóch systemów energetycznych.

Bożena Lenkiewicz
Polska i Litwa budują wspólny rynek energii elektrycznej

Fot. PSE

Połączenie elektroenergetycznych systemów Polski i Litwy wiąże się ze stworzeniem rynku energii elektrycznej. Uruchomienie tego połączenia jest również uruchomieniem możliwości sprzedaży energii elektrycznej na giełdach energii. W tym celu są prowadzone rozmowy w sprawie podpisania umów między operatorami systemu przesyłowego PSE i Litgrid, umów między giełdami energii Nord Pool i Towarową Giełdą Energii w Polsce. Prace w tym kierunku już zostały rozpoczęte po to, by wszystkie elementy formalne były dopięte na moment kiedy to połączenie zostanie uruchomione. Kolejna runda rozmów dotyczących prac formalnych odbyła się na początku grudnia w Wilnie. W opinii wiceprezesa LitPol Link Andrzeja Kurpiewskiego, uczestnika spotkań, zostaną one zakończone we właściwym momencie.

Andrzej Kurpiewski

Budowa mostu elektroenergetycznego Polska – Litwa jest jednym z kluczowych projektów inwestycyjnych realizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Najważniejszym zadaniem PSE jako Operatora Systemu Przesyłowego jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – zarówno obecnie, jak i w perspektywie długoterminowej. W związku z tym PSE tworzą warunki dla przyłączania do sieci przesyłowej i wyprowadzenie mocy z nowych elektrowni i Odnawialnych Źródeł Energii, a także rozwijają połączenia transgraniczne. Aby skutecznie realizować te zadania niezbędna jest sprawna i dobrze rozwinięta infrastruktura sieciowa – linie i stacje elektroenergetyczne, dlatego też niezwykle istotnym jest obszar inwestycji związany z infrastrukturą przesyłową. Na realizację zaplanowanych inwestycji do końca 2018 roku PSE zamierzają przeznaczyć łącznie ok. 7-8 mld zł.

PSE ukierunkowują działalność inwestycyjną głównie na rozwój linii 400 kV, które posiadają większe możliwości przesyłu przy mniejszych stratach energii. Realizowane jest stopniowe zastępowanie istniejącej sieci 220 kV siecią o napięciu 400 kV oraz wieloletni program wymiany transformatorów o niższym poziomie strat.
W perspektywie do 2018 roku planowana jest budowa m.in.:
– ok. 1 600 km torów prądowych linii 400 kV,
– ok. 170 km torów prądowych linii 220 kV,
oraz modernizacja m.in.:
– ok. 200 km torów prądowych linii 400 kV,
– ok. 1 220 km torów prądowych linii 220 kV

Do tego ambitnego procesu inwestycyjnego Spółka przygotowywała się od kilku lat, zaś
plany rozwoju sieci przesyłowej zawsze są koordynowane z planami rozwojowymi sieci dystrybucyjnej.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej