Polska interesuje się transportem do Chin przez Litwę

Szereg polskich spółek interesuje się możliwością transportu ładunków do Chin za pośrednictwem litewskiego pociągu kontenerowego "Saulė".

BNS
Polska interesuje się transportem do Chin przez Litwę

FOt. BFL/Vygintas Skaraitis

Współpraca została omówiona w Warszawie, podczas jednej z największych ekspozycji transportu oraz logistyki w Europie Środkowej „TransPoland”. Podczas ekspozycji przedstawiciele polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Budowy prowadzili rozmowy z litewskim wiceministrem łączności Sauliusem Girdauskasem.

„Przez Polskę codziennie jadą pociągi do Chin z Warszawy, Łodzi, Małaszewiczów. Chcąc zaoszczędzić czas tranzytu operatorzy zainteresowali się transportem ładunków przez Šeštokai oraz Kowno, ponieważ na Białorusi w Brześciu pociągi są zmuszone do długich postojów, traci się cenny czas”- powiedział wiceminister łączności Girdauskas.

Większość przewoźników z Polski zwykle transportuje ładunki przez Litwę autotransportem. Zainteresowali się oni możliwością korzystania z intermodalnego terminalu przewożenia za pomocą naczep, jak tylko zostanie zainstalowane odpowiednie europejskie połączenie kolejowe.

Pociąg kontenerowy „Saulė”, łączący Europę z Chinami jest unikalny z tego powodu, że ładunek jest dowożony do Chin w ciągu 10 dni. Drogą morską transportowanie trwa 40 dni.

PODCASTY I GALERIE