Polska i Białoruś – dobre perspektywy współpracy gospodarczej

Istnieją dobre perspektywy dla rozwoju polsko-białoruskiej współpracy gospodarcze j– oświadczył w środę polski wiceminister spraw zagranicznych Konrad Pawlik, otwierając w Mińsku seminarium dla polskich inwestorów.

PAP
Polska i Białoruś – dobre perspektywy współpracy gospodarczej

Fot. PAP

„Sądzę, że mimo obecnej niełatwej sytuacji związanej ze zjawiskiem kryzysu w gospodarce istnieją dobre perspektywy dla rozwoju dwustronnej współpracy” – powiedział Pawlik około 50 uczestnikom seminarium, poświęconego możliwościom inwestowania w Białorusi z pomocą programów międzynarodowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowej Korporacji Finansowej.

Jak zaznaczył, jest wiele przykładów udanych polskich inwestycji w różnych sektorach gospodarki białoruskiej, np. w branży spożywczej czy finansowej, a także w produkcji mebli. „Jestem przekonany, że to nie wyczerpuje potencjału, i mam nadzieję, że kolejne polskie inwestycje mogą zostać poczynione w najbliższym czasie” – podkreślił.

W rozmowie z PAP Pawlik powiedział, że kryzys gospodarczy na całym obszarze postsowieckim wpływa nieco negatywnie na wymianę handlową Polski i krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, w tym Białorusi.

„Na to składa się kilka czynników. Po pierwsze, czynnik globalny, czyli spadek cen ropy i w konsekwencji gazu, który oddziałuje na sytuację we wszystkich państwach regionu. Białoruś przetwarza znaczącą część ropy rosyjskiej i dostarcza ja na rynki zagraniczne oraz rynek wewnętrzny. Po drugie, to czynnik związany z kryzysem gospodarczym w Rosji, a głównie z faktem, że już 2013 r. źródła wzrostu w Federacji Rosyjskiej się wyczerpały. Ta sytuacja oddziałuje przede wszystkim na państwa zintegrowane w ramach Unii Eurazjatyckiej” – zaznaczył.

Według Pawlika poprawie dwustronnego bilansu handlowego będzie jednak sprzyjać obniżenie stawek ubezpieczeniowych w kredytach eksportowych, a także wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Gospodarki, jak również dwustronny dialog gospodarczy, który jest aktywnie prowadzony.

Środowe seminarium zostało zorganizowane przez Departament Współpracy Ekonomicznej polskiego MSZ i EBOR.

Pawlik spotkał się także w środę na Białorusi z przedstawicielami władz, m.in. wiceminister spraw zagranicznych Jeleną Kupczyną. Tematami rozmów było przygotowanie szczytu Partnerstwa Wschodniego w Rydze oraz kwestie dwustronne, m.in. dialog historyczny i kwestie związane z mniejszością polską na Białorusi.

PODCASTY I GALERIE