Polska i 12 państw będą współpracować w sprawie dostaw energii elektrycznej

13 europejskich państw, w tym Polska, podpisało deklarację polityczną w sprawie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w ramach europejskiego rynku wewnętrznego - poinformowały unijne służby prasowe.

PAP
Polska i 12 państw będą współpracować w sprawie dostaw energii elektrycznej

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Deklaracja została podpisana przez Polskę oraz Niemcy, Danię, Czechy, Austrię, Francję, Luksemburg, Belgię, Holandię, Włochy, Szwecję, a także nienależące do UE, Szwajcarię i Norwegię.

„Deklaracja określa zobowiązania polityczne do lepszej koordynacji polityki energetycznej poszczególnych państw, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dostaw; bardziej efektywnego wykorzystywania istniejących sieci elektroenergetycznych oraz zwiększania integracji energii odnawialnej na rynkach krajowych” – napisano w komunikacie KE.

Z tekstu deklaracji wynika, że współpracujące państwa zamierzają m.in. brać pod uwagę transgraniczne efekty podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii, sprzyjać powstawaniu jednego rynku i wzrostowi transgranicznego handlu elektrycznością, a także popierać rozbudowę sieci krajowych i interkonektorów tam, gdzie powstają zatory.

KE informuje, że opracowuje propozycje dotyczące zmian struktury rynku energii elektrycznej, które mają zostać opublikowane w 2016 roku.

Również w poniedziałek Komisja Europejska i państwa regionu Morza Bałtyckiego podpisały protokół ustaleń dotyczący modernizacji i wzmocnienia planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich.

„Dążąc do zakończenia izolacji energetycznej regionu Morza Bałtyckiego oraz zintegrowania go w pełni z rynkami energii w UE, państwa rozszerzają zakres planu działań w sprawie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich, dodając do obecnych obszarów współpracy – wewnętrznego rynku energii, połączeń międzysystemowych i wytwarzania energii – nowe obszary, takie jak efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i bezpieczeństwo dostaw” – napisano w komunikacie KE.

Protokół został podpisany przez Estonię, Finlandię, Niemcy, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję i Norwegię. Dania ma go podpisać w późniejszym terminie.

PODCASTY I GALERIE