Polish Business Awards 2016 – można zgłaszać nominacje

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Polish Business Awards 2016.

zw.lt
Polish Business Awards 2016 – można zgłaszać nominacje

Fot. Joanna Bożerodska

W tym roku odbędzie się już piąta edycja konkursu, w której wyróżnione zostaną firmy osiągające sukcesy w polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Laureatów wybierze profesjonalne i niezależne Jury.
W tym roku każdy może nominować firmy, spośród których Jury, składające się z 5 znaczących postaci świata mediów i biznesu z Litwy i Polski wybierze laureatów tegorocznej Edycji. Wystarczy wypełnić załączony formularz i przesłać go na adres Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji: vilnius@trade.gov.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Jedna osoba może zgłosić kilka Nominacji. Na zgłoszenia kandydatów do udziału w konkursie organizatorzy czekają do 24 października 2016 roku.

Nominować można do nagrody w 4 kategoriach:
1) Polska marka roku. W kategorii tej nagrodzony zostanie producent polskiej marki, cieszącej się na Litwie największym zaufaniem, sympatią i lojalnością klientów.

2) Litewska firma polonijna. W tej kategorii nagrodzona zostanie odnosząca największe sukcesy rynkowe firma, należąca do przedstawicieli polskiej społeczności na Litwie.

3) Sukces rynkowy małego przedsiębiorcy. W tej kategorii nagrodzony zostanie mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, który odniósł długoterminowy sukces na rynku litewskim, z uwzględnieniem osiągniętej pozycji na rynku, stabilności przychodów, sympatii klientów, itp.
4) Dystrybutor roku. W tej kategorii Jury wyróżni litewskiego dystrybutora polskich produktów, który w tej dziedzinie odnosi największe sukcesy.

Organizatorzy zapraszają wszystkie firmy działające w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej do udziału w konkursie, a także do typowania i rekomendowania kandydatów do konkursu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie, vilnius@trade.gov.pl

PODCASTY I GALERIE