Połączenie gazowe z Polską na liście priorytetów

Rząd Litwy wpisał projekt litewsko-polskiego interkonektora gazowego na listę projektów o znaczeniu narodowym, co ma przyspieszyć budowę i uprościć procedury.

PAP
Połączenie gazowe z Polską na liście priorytetów

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Minister energetyki Rokas Masiulis powołał się na dobre doświadczenia z innymi projektami o znaczeniu narodowym, wskazując, że taki status przyspiesza i gwarantuje realizację. Priorytetowy charakter projektu jest pomocny w wydawaniu zezwoleń w możliwie najkrótszych terminach i poprawia możliwości jego sfinalizowania w terminie.

Gazociąg między polską Rembelszczyzną a litewskim Jauniūnai będzie budowany przez Amber Grid oraz polski Gaz-System. Według studium wykonalności, gazociąg, który planują obie spółki, będzie miał 534 km długości, przy czym polski odcinek liczyłby 357 km, a litewski – 177 km. W pierwszym etapie zdolności przesyłowe wyniosą do 2,4 mld metrów sześciennych gazu rocznie, w drugim – do 4,1 mld metrów sześciennych.

Przewidywane koszty budowy interkonektora to 558 mln euro, z czego 422 mln euro przypadnie na stronę polską, a 136 mln euro – na litewską.

Uruchomienie połączenia Gaz-System planuje w perspektywie do 2023 roku.

Jak wiemy, końcu października Komisja Europejska wyasygnowała 295,4 mln euro na budowę tego gazociągu i 10,6 mln euro na prace przygotowawcze. Fundusze będą pochodziły z programu Łącząc Europę.

PODCASTY I GALERIE