Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa coraz bliżej

Prace przy realizacji poszczególnych odcinków połączenia elektroenergetycznego z Litwą są coraz bardziej zaawansowane. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych w Programie Infrastruktura i Środowisko, podaje portal gospodarczy wnp.pl.

wnp.pl
Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa coraz bliżej

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Na budowę połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa zaplanowano w Programie Infrastruktura i Środowisko ponad 767,8 mln zł. Z tej puli środków sfinansowanych zostanie sześć inwestycji: budowa stacji Ołtarzew; budowa linii Miłosna Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów; budowa linii Ostrołęka – Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew; budowa linii Ełk Bis – Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II); budowa linii Ełk Bis – Granica RP oraz budowa stacji Stanisławów.

,,Prace budowlane na Stacji Ołtarzew (województwo mazowieckie) zostały już zrealizowane. Nowa stacja służy do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej o napięciu 400 kV na napięcie 220 i 110 kV. Stacja została wybudowana według najnowszej technologii, z zastosowaniem izolacji gazowej (GIS), z urządzeniami technicznymi umieszczonymi w budynku – dzięki czemu obiekt zajmuje mniejszą powierzchnię niż obiekt wykonany w technologii tradycyjnej”- informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP.

W ramach umowy przyznającej środki unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę stacji PSE uzyskały 93,92 mln zł wsparcia.

Postęp prac jest także zauważalny na budowie stacji Łomża, będącej częścią inwestycji Budowa linii Ełk Bis – Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II). W ramach inwestycji wybudowana zostanie: napowietrzna rozdzielnia 400 kV, do której przyłączone zostaną 2 tory liniowe z kierunku Ełk, 1 tor liniowy z kierunku Narew, 2 tory liniowe z kierunku Ostrołęka.

Na tę inwestycję PSE uzyskały 220,13 mln zł wsparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Projekty te stanowią integralny element Rozbudowy Krajowego Systemu Przesyłowego i są niezbędne do zrealizowania połączenia polskiego systemu przesyłowego z systemem przesyłowym Litwy. Realizacja międzysystemowego połączenia przyczyni się do utworzenia wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego.

Ponadto, ta nowoczesna sieć linii i stacji, która obejmie blisko jedną czwartą kraju, umożliwi wysyłanie energii elektrycznej z południa na północ. Zwiększy się również pewność zasilania centralnej i północno-wschodniej Polski, a tym samym wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna regionu i jego możliwości rozwoju gospodarczego.

PODCASTY I GALERIE