Gospodarka
BNS

Pod względem konkurencyjności regionów Litwa wypada słabo

Pod względem konkurencyjności regionów Litwa wypada gorzej niż Łotwa czy Estonia, zaś w porównaniu do innych regionów jest najgorzej oecniana pod względem wskaźników rozwoju przedsiębiorczości, opieki zdrowotnej i infrastruktury.

Indeks pokazuje dane dla 263 regionów w UE. Litwa w skali 100 punktów pozyskała 34,2 i została uplasowana na 194 pozycji.

Unijny indeks konkurencyjności regionalnej (RCI) służy do pomiaru różnych wymiarów konkurencyjności na szczeblu niższym niż krajowy. Wskaźnik ten pokazuje mocne i słabe strony każdego z obszarów UE z perspektywy zarówno mieszkańców, jak i biznesu.

Ustanowiony w 2010 r. i publikowany co trzy lata unijny indeks konkurencyjności regionalnej (RCI) pozwala regionom na porównywanie i ocenę ich rozwoju. Jego wyniki opierają się na analizie 11 obszarów, które dotyczą różnych aspektów konkurencyjności. Wśród nich są: instytucje, stabilność makroekonomiczna, infrastruktura, opieka zdrowotna, edukacja.


Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!