Pocevičius: ORLEN Lietuva przyłączy się do realizacji narodowego planu redukcji zanieczyszczenia powietrza

Zobowiązaliśmy się do realizacji narodowego planu redukcji zanieczyszczenia powietrza, który rząd zatwierdził wiosną br. Jednym z jego punktów jest ograniczenie do 2021 roku produkcji siarkowodoru - mówi dyrektor Departamentu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ORLEN Lietuva, Saulius Pocevičius.

Ewelina Mokrzecka
Pocevičius: ORLEN Lietuva przyłączy się do realizacji narodowego planu redukcji zanieczyszczenia powietrza

Saulius Pocevičius/ Fot. Joanna Bożerodska

Ewelina Mokrzecka: Jaki wpływ na środowisko ma rafineria?

Saulius Pocevičius: Działalność rafinerii jest ściśle uregulowana zarówno przepisami prawa krajowego, jak i unijnego. Takie spółki jak nasza posiadają odpowiednie zezwolenia, które zawierają określone ramy dotyczące kontroli i zapobiegania zanieczyszczeniom. W spółce działają Departament ekologii oraz laboratorium, które ściśle to monitorują. Kontroli poddawana jest woda, powietrze, gleba oraz wody gruntowe. Badania jakości powietrza są przeprowadzane do czterech razy w ciągu dnia. Jeżeli wskaźniki zanieczyszczenia przekraczają określone normy, wówczas reagujemy – zawiadamiamy odpowiednie instytucje oraz wyjaśniamy przyczyny.

Fot. Joanna Bożerodska

Czy często to się zdarza?

Nie, w tym roku nie zarejestrowaliśmy żadnych przypadków zanieczyszczenia powietrza, wody czy gruntów. W ciągu tych lat wypracowaliśmy odpowiedni system zapobiegania takim przypadkom.

A co jeżeli chodzi o zapach siarki, którą czuć na terenie zakładu?

Jej poziom w powietrzu jest dopuszczalny.

Czy okoliczni mieszkańcy się nie skarżą?

Obszary graniczące z rafinerią należą do tak zwanych stref ochronnych, gdzie wszelka działalność jest zakazana, a zapachy mogą się pojawiać. Są to produkty ropopochodne. Najczęściej zapachy są odczuwalne, kiedy wzrasta temperatura powietrza albo odbywają się jakieś prace remontowe. Określna ilość molekuł przedostaje się zatem do powietrza. Zapach perfum również czujemy przez jakiś czas. Zasada jest taka sama, ale nie oznacza, że jest to szkodliwe.

Saulius Pocevičius/ Fot. Joanna Bożerodska

W jaki sposób produkcja propylenu, która w ostatnim czasie się rozpoczęła, wpłynie na otaczające rafinerię środowisko?

Wcześniej również produkowaliśmy propylen. To nie jest nowy produkt, tyle że mieszaliśmy go z gazem skroplonym i sprzedawaliśmy ten wyrób. Teraz, za pośrednictwem najnowszego systemu, udaje nam się przelać ją do oddzielnej cysterny i sprzedawać jako surowiec chemiczny. Ze środowiskowego punktu widzenia to nie jest nic nowego. 

Czy ORLEN Lietuva realizuje jakieś ekologiczne projekty?

Zobowiązaliśmy się do realizacji narodowego planu redukcji zanieczyszczenia powietrza, który rząd zatwierdził wiosną br. Jednym z jego punktów jest ograniczenie do 2021 roku produkcji siarkowodoru. Przy pomocy odpowiedniego sprzętu, który zainstalujemy, związki chemiczne tego produktu zostaną przetworzone, co jeszcze bardziej zmniejszy jego obecność w powietrzu. Czeka nas wiele pracy.

Czy w związku z ograniczeniami o których Pan mówi, rafinerie kiedyś przestaną po prostu istnieć?

Rafinerie będą istnieć tak długo jak istnieć będzie popyt na produkty które wytwarzają. Jako część globalnego Koncernu, jakim jest PKN ORLEN, z wyprzedzeniem reagujemy na zapotrzebowanie rynku i dostosowujemy się do nich. Na razie więc obecność rafinerii nie jest zagrożona.

Fot. Orlen Lietuva

Co dla regionu znaczy obecność rafinerii?

ORLEN Lietuva jest największym litewskim płatnikiem podatków. Mieszkańcy mają pracę, a co za tym idzie – rosną ich potrzeby. Zwiększa się też zapotrzebowanie na kulturę, dążenie do wykształcenia. Praca w takim miejscu wymaga osób wyedukowanych, dobrych inżynierów. Oznacza to wyższy poziom życia.

PODCASTY I GALERIE