Po zmianie Kodeksu Pracy Litwa wspięła się w międzynarodowym rankingu

Państwowa Inspekcja Pracy na posiedzeniu Rady Trójstronnej przedstawiła dane na temat tego, jakie zmiany zaobserwowano po wejściu w połowie ubiegłego roku nowego Kodeksu Pracy.

zw.lt
Po zmianie Kodeksu Pracy Litwa wspięła się w międzynarodowym rankingu

Fot. BNS/Lukas Balandis

Jak i dawniej większość pracowników odeszła z pracy na własne życzenie – stanowili oni 74 proc. ogółu zwolnień. W ciągu drugiego półrocza zawarto ponad 308 450 umów o pracę, ponad 76 proc. z nich to umowy terminowe. Ogólnie zaś w ciagu półrocza odnotowano zmiany dotyczące skrócenia czasu wypowiedzenia pracy i zmniejszenie wysokości odprawy.

W grudniu ubiegłego roku litewski Instytut Wolnego Rynku wspólnie z partnerami zagranicznymi opracował wskaźnik elastyczności pracy, w którym wzięto pod uwagę zmiany nowego Kodeksu Pracy.

W sumie oceniono sytucję w 41 krajach należących do Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W oparciu o wcześniejszy Kodeks Pracy Litwa zajęła 27. miejsce. Wśród krajów UE Litwa pod względem elastyczności pracy zajęła 17. miejsce. Natomiast po uwzględnieniu zmian Kodeksu Pracy Litwa podniosła się na 9. miejsce w krajach Unii Europejskiej na 16. miejsce w ogólnym rankingu.

PODCASTY I GALERIE