Plan nowego rządu: płatnik podatku dochodowego – rodzina

Nowy rząd planuje w dłuższej perspektywie oznaczyć rodzinę jako podatnika dochodowego.

BNS
Plan nowego rządu: płatnik podatku dochodowego – rodzina

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Ponadto przyszły rząd zamierza rozważyć możliwość odstąpienia od opodatkowania reinwestowanych dochodów, zmniejszyć też zależność budżetu od podatków pośrednich – VAT i akcyzy.

Nowy rząd obiecuje zrewidować ulgi podatkowe i specjalne warunki, unikać zmian podatkowych bez dyskusji i zamierza o tym powiadomić z wyprzedzeniem, aby dać czas na odpowiednie przygotowanie.

PODCASTY I GALERIE